images
UN
un
1 2 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ဒီမိုကေရစီတြင္ အတိုက္အခံရွိရသည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိန္းေက်ာင္းရသည္။ ယင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ၊ တန္ဖိုးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ကိုယ့္သမိုင္း၏ ေတာင္း ဆိုခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္အရ ဒီမိုကေရစီပံုစံကို သြန္းေလာင္းၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမွန္ေသာ္လည္း ပံုတူသဏၭာန္တူ၊ အားလံုးတူမဟုတ္ေပ။ ကိုယ့္သမိုင္းႏွင့္ ကိုယ့္ဝိေသသထူးျခားခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္ျဖစ္သည္။ ပံုစံတူ႐ိုက္သြင္းယူ၍ မရေခ်။ ပံုစံတူျပ႒ာန္းခံရန္လည္း မလိုအပ္ေခ်။ ထိုသို႔ပင္ သေဘာတရားႏွင့္လက္ေတြ႕ ရလဒ္မ်ားက ျပဆိုပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၂ဝ၂ဝ ေႏွာင္း ပိုင္းတြင္က်င္းပမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာလာသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အတိအလင္းေဝဖန္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ''ေရြးေကာက္ပြဲအျငင္းပြားမႈေတြကို ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ဘက္လိုက္မႈေတြရွိတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြရွိတယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ အာဏာရပါတီ အေနနဲ႔ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္မႈမွားယြင္းတယ္လို႔ပဲ ေျပာလိုပါတယ္''ဟု ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ႀကီးတစ္ခုမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားၾကားရသည္။
ထို႔ျပင္ အျခားေသာပါတီတစ္ခုမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တစ္ဦး ကလည္း ''ကိုယ့္ပါတီတင္တာ ကိုယ့္အစိုးရကတင္တာကိုသာ ဥပေဒျပဳ တယ္။ အျခားပါတီေတြက ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီပြားအတြက္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္ ၿပီးတင္တဲ့ဥပေဒေတြကို ပယ္ခ်ခံေနရတာ ယေန႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေျခအေန ျဖစ္တယ္''ဟု အတိအလင္းေဝဖန္ခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္သည္ အမွန္လည္း ေဝဖန္စရာအေျခအေနမ်ား ထင္ထင္ရွား ရွားရွိေနပါသည္။ အာဏာရပါတီသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ျပည္ေထာင္စုပါတီ ဟု ညႊန္းဆိုခဲ့ အာဏာရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တြင္းေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ဆိုင္ရာ သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားအရ တိုင္းရင္းသားအေရးေျပာ ဆိုေဆြးေႏြးခြင့္မွာ မဆိုစေလာက္စတိသာရွိသည္ဟု အေျဖထြက္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတရားအရ တိုင္းရင္းသားတို႔၏အေရးမွာ အလြန္ေရွ႕တန္း ေရာက္ပါသည္။ ယခုလို မွိန္ေဖ်ာ့ခံထားရျခင္းမွာ ႐ိုးစင္းမႈရွိမွရွိပါေလစဟု ေျပာရမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ အာဏာရပါတီမွမဟုတ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ တိုင္းရင္းသားအေရးေဆြးေႏြးခြင့္မွာ ေဘးဖယ္ခံဘဝျဖစ္ေနသည္။
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟု စကားလံုးသံုးေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အေစးမကပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဝးေနရသည့္အေၾကာင္းဟု ယူ ေသာ္ရႏိုင္သည္။ ယင္းအတြက္ အစိုးရတာဝန္ယူထားသူမ်ားမွာ လံုးဝတာဝန္ ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အစိုးရအႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ေပးေနရေသာ အဆင့္ေရာက္ေနရာ မ်ားစြာစဥ္းစားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။
ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္ လပ္ခြင့္မရွိ။ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုးလည္း ေအးခ်မ္းသာယာမႈျပည့္ျပည့္ဝဝ မရွိ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၾကံ့ခိုင္တည္ၿငိမ္မႈလည္းမရွိဟု ယူဆသူမ်ား မ်ားလာရာ အနာဂတ္အေရး ရင္ေလးဖြယ္ကိစၥႀကီးျဖစ္ေနပါသည္။
ၿပိဳင္ဘက္ပါတီဥကၠ႒ကလည္း စုေပါင္းညိႇႏိႈင္းအလုပ္လုပ္ၾကရန္ မၾကာ ခဏ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ လက္ရွိအေျခအေနအရပ္ရပ္က ညႊန္းဆိုေနသည္ မွာလည္း စုေပါင္းညိႇႏိႈင္းလုပ္ၾကရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >