images
UN
un
1 2 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡႀကီးတစ္ဦးက အခ်က္အလက္(Facts) ႏွင့္ သုံးသပ္ေဝဖန္ခ်က္ (Interpretation)တုိ႔ ႏွစ္ခုမွာ မည္သည္က အေရးႀကီး သနည္းဟု ဆိုဖူးပါသည္။ ဆရာႀကီးက အခ်က္အလက္အမွန္က အေရး ႀကီးေသာ္လည္း ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသုံးသပ္ေဝဖန္ ႏုိင္ဖို႔ပဲဟု သင္ၾကားေဟာေျပာခဲ့ဖူးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သမိုင္းပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာဆရာမမ်ားေျပာ ေလ့ရွိေသာစကားတစ္ခြန္းရွိပါသည္။ ယင္းမွာ ဆရာဆရာမတို႔သင္ေပးသည့္ အတိုင္း၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ထဲမွာပါသည့္အတိုင္း အလြတ္က်က္ေျဖလွ်င္ စာေမးပြဲ မေအာင္ႏုိင္ အမွတ္သုညသာရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သမိုင္းပညာဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ပါေအာင္ ေျဖဆိုပါမွ အသက္ဝင္ထူးခြၽန္ၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
အဓိကမွာ ျပည္သူတုိ႔အခ်က္အလက္ကိုသိၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသုံးသပ္ ေဝဖန္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိဖို႔ သတိေပးျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အသိပညာျဖင့္ ေဝဖန္ပုိင္းျခားေစလုိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူ႔ပါတီ ဥကၠ႒လုပ္သူသည္ မၾကာမီက မီဒီယာ၏ေမးျမန္းမႈကို လက္ခံေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ ''အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ သူတို႔မွာ အင္အား မရွိ၊ သို႔ေသာ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစိုးရကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ရေအာင္၊ စိစစ္ထိန္း ေက်ာင္းလို႔ရေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ငံေရးကိုလုပ္တာပဲ''ဟု ေျပာၾကား သြားသည္။
လူကိုမၾကည့္ႏွင့္ ပါတီသာၾကည့္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားမွားေၾကာင္း အရင္က ဘာလုပ္ခဲ့လုပ္ခဲ့ ဤပါတီအလံျခဳံလိုက္လွ်င္ ဤတံဆိပ္တပ္လိုက္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ခ်န္ပီယံျဖစ္ၿပီဆိုတာ လုံးဝမဟုတ္ဆိုသည္ကို ယေန႔ၿပီးဆုံးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအေတြ႕အၾကံဳက ပညာေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဘဝ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဘဝႏွစ္မ်ဳိးလုံး အေပါင္းလကၡဏာမရွိဘဲ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လက္ေတြ႕ဘဝက ျပသၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္က ငါးႏွစ္ေတာ့ ကုန္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ျပည္သူကိုပါ အျမင္ ႐ႈပ္ေထြးမွားယြင္းေစႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပသည္။
ျပည္သူမ်ားနားေယာင္ၿပီး မဲေပးမွားရာမွ တုိင္းျပည္ငါးႏွစ္တာနာခဲ့ရ ေၾကာင္း ယခုအခါယခင္ကမသိသူမ်ားပင္ သိလာၾကပါၿပီ။ လူကိုၾကည့္ၿပီး စိစစ္ေရြး ခ်ယ္ၾကပါဟု ဆႏၵျပဳပါသည္။
အာဏာရပါတီ ဆက္လက္အျပတ္အသတ္ႏုိင္ပါမွ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္လို႔ ရမည္ဆိုေသာ ဝါဒျဖန္႔ခ်က္မွာလည္း နည္းနည္းေလးမွ လုံးဝမဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒က ေထာက္ျပပါေသးသည္။ မွန္ပါသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈) ပါေသာအခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူ တို႔အတြက္ ေပးထားခ်က္(Given)သာျဖစ္ပါသည္။ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို လုံးဝတို႔ထိစရာမလိုပါ။ သဘာဝက်စြာ ပါဝင္ေနရပါမည္။ အာဏာေလာဘ ႏွင့္ ေဒါသအာဃာတ ေပါင္းစပ္ထားေသာ စကားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအကုသိုလ္ သင့္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံေၾကာင့္သာ သည္ေန႔ ထိုအာဏာကို ရထားျခင္းကို မေမ့သင့္ပါ။ သည္ဖြဲ႕စည္းပုံကို လုံးဝဖ်က္ခ်လိုက္သည္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားလည္း ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္ခ်က္ခ်င္း အေရးေပၚ အျခားအစိုးရဖြဲ႕မည့္အခါ လက္ရွိအာဏာရအစုိးရ မဟုတ္ႏုိင္ေတာ့ သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္၍ ရေအာင္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံအေရြးမမွားၾကဖို႔ အထူးပင္အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အမ်ားအက်ဳိး တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္သူကို မဲေပးပါဟုေရးသားလိုက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >