images
UN
UN
တန္႔ယန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု
Saturday, 19 September 2020
တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ယမန္ေန႔တြင္ ေနာင္ဖာ၊မန္ပိန္းေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႕ ကြင္းဆင္း၍ ျပည္ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ကို ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။