images
UN
UN
အထကေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပညာဒါန
ျမင္႕စိုး(နတလ) Wednesday, 09 September 2020
တစ္ခ်ိန္ဝန္ထမ္းဘဝကတိတိက်က် ၫႊန္းဆုိရလွ်င္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၌ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့စဥ္က မိမိကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ရာအရပ္ေဒသ (အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား)တြင္ရွိေနေသာ နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္ တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမး ပြဲေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေလးမ်ားႏွင့္ဆုံေတြ႕ခြင့္ရေလတိုင္း စိန္ ေခၚမႈတစ္ရပ္ကုိ အၿမဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္ျမင့္မား ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါ။ သားတုိ႔သမီးတုိ႔ အထဲက ဂုဏ္ထူးထြက္သူေတြကို တစ္ ဘာသာတစ္သိန္းက်ပ္ ဘဘဆုခ်မယ္ ဟူ၍...။ သူတုိ႔ေလးေတြႏွင့္ စိန္ေခၚ ကတိျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ေအာင္စာရင္း ထြက္ခ်ိန္မွာ ဘယ္လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းက ဂုဏ္ထူးဘယ္ႏွေယာက္ ထြက္သည္။ ဘယ္ႏွဘာသာပါသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္မွတ္သားသားျပဳ၍ ဝန္ႀကီးဌာနဆုေပးပြဲသုိ႔ သူတို႔တက္ေရာက္ လာခ်ိန္၌ ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ စိန္ေခၚခဲ့သည့္အက်င့္က အၿငိမ္းစားဝန္ ထမ္းဘဝသုိ႔ ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ထိမရပ္ တန္႔ႏိုင္ေသး။ ၾကည့္ေလ...ၿပီးခဲ့သည့္ စာသင္ႏွစ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအို ခ႐ိုင္၊ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေျဖဆုိၾကမည့္ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ ၄၉ ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံအား ေပး စကားေျပာၾကားရင္း စိန္ေခၚခဲ့မိျပန္ ပါသည္။
ကိုယ္စလိုက္မိသည့္ဇာတ္လမ္းအား အဆုံးထိ ကျပလိုသည့္ဆႏၵေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျဖစ္ပုံကသည္လုိပါ။ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ အထက (၂)ေက်ာင္း၊ အထကခြဲ(၁)ေက်ာင္း၊ စုစု ေပါင္းသံုးေက်ာင္းရွိေနသည္။ ေခါင္လန္ ဖူးၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း မေအာင္ၾကသည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီ ဆုိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္၊ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္၊ ေဒသအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိ ေမးျမန္းေလ့လာစိစစ္ေဖာ္ျပထား ေသာ ''ေခါင္လန္ဖူးကမွာတမ္းစာ''ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ အား ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထုိေဆာင္းပါး၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ပဲထင့္၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ေခါင္လန္ဖူးေဒသက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၉ ဦးကုိ ပူတာ အုိၿမိဳ႕သုိ႔ သံုးလႀကိဳတင္ေခၚယူ၍ စခန္း သြင္းသင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ မိမိတုိ႔ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဖာက္လုပ္ေပးေနေသာ မေဂြဇ-ေခါင္လန္ဖူးကားလမ္း(၆၅/၄) မိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္းပါးေရးရန္ ေရာက္ရွိ သြားသည့္ စာေရးသူအၿငိမ္းစားဝန္ထမ္း ျမင့္စုိး(နတလ)အေနျဖင့္ ထုိကေလး ၄၉ ဦးကုိ ေတြ႕ဆုံအားေပးခြင့္ရခဲ့သည္။ အား ေပး႐ုံမွ်ႏွင့္မၿပီးေသး၊ ဂုဏ္ထူးထြက္လွ်င္ တစ္ဘာသာႏွစ္သိန္း ဆုခ်မည္၊ သည္ ကေလးေတြထဲက ေဆးတကၠသုိလ္၊ စက္မႈတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူ မ်ားေပၚထြက္လာလွ်င္ မိတ္ေဆြဦးေငြစိုး ႏွင့္ဇနီး ေဒၚေအးေအးခိုင္တုိ႔က ပညာေရး ဆုံးခန္းတိုင္သည္အထိ ေက်ာင္းထားေပး မည္ဆုိသည္ကုိ ေျပာၾကားကာ စိန္ေခၚ ခဲ့၏။
ေက်ာက္ခဲေရေပၚၿပီလုိ႔ပဲ ေျပာရမည္ လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲေတာင္ေပၚမွာ ၾကာႏွစ္ပြင့္ ပြင့္ခဲ့ၿပီလုိ႔ပဲ ဆုိရမလားမသိ၊ ၄၉ ဦးထဲက ႏွစ္ဦးေအာင္ခဲ့ၿပီ။ အထက ဇန္ေယာ့မွ လီဆူတိုင္းရင္းသားေလး တစ္ဦးႏွင့္ အထကေခါင္လန္ဖူးမွ ရဝမ္ တိုင္းရင္းသူေလးတစ္ဦးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဂုဏ္ထူးမထြက္ၾကေသာ္လည္း စာေရးသူ ႏွင့္ကုိေငြစိုးတုိ႔က တစ္ဦးငါးသိန္းက်ပ္စီ မတည္ကာ
ေစတနာရွင္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ ေငြမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၇ သိန္း က်ပ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါ သည္။ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းက ဂုဏ္ ထူးထြက္ေသာ ကေလးႏွစ္ဦး၊ ေခါင္လန္ ဖူးေဒသကေလးမ်ားကုိ အနီးကပ္ၾကပ္ မတ္သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကေသာဆရာမသံုးဦး ကုိပါ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေပးသူ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြင္ဦးထံမွ ၾကားသိရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္စိန္ေခၚျခင္း အႏုပညာဇာတ္ လမ္းကုိ ဤမွာ တစ္ခန္းရပ္၍ ေလး မ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထကေက်ာင္း မ်ားကိစၥ တင္ျပပါဦးမည္။
မိမိေမြးရပ္ေျမ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထကေက်ာင္းမ်ားသုိ႔လည္း ေရာက္ ခြင့္ႀကဳံခဲ့သည္။ အထကေလွာ္ကထား ေက်ာင္းကေတာ့ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာရမည္သာ။ ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ (၁၅)ႀကိမ္မွာ တစ္ႀကိမ္သာပ်က္ကြက္ခဲ့ သည္။ ေရွးေရွးႏွစ္မ်ားမွာေတာ့ အထက ေက်ာင္းစာစစ္ဌာနရရွိေရး၊ ေလွာ္ကထား တုိက္နယ္ေဆး႐ုံရရွိေရး အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ အေလး ထားေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ ကေလး မ်ား၏ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ အလြန္အမင္းစိတ္ မဝင္စားေသးသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။ ေက်ာင္းမွာေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအဆက္ဆက္ ႏွင့္ ဆရာဆရာမ ညီညီမမ်ားက ႀကိဳး ႀကိဳးစားစားသင္ၾကားေပးေနသည္ကုိ ေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် ရွိေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေန လာရာက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးသိန္းေအာင္လက္ထက္မွစ၍ မိမိတို႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ တကၠ သိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ဝိဇၨာဘာ သာတြဲ၌ ႏွစ္စဥ္တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပထမရရွိ လာေသာအခါ...႐ိုးသားႀကိဳးစား ဧရာ ဝတီသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစိတ္မ်ား တဖြားဖြား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔ အထကေလွာ္ကထားေက်ာင္း၌လည္း ကေလးမ်ား ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအတြက္ လုိ အပ္သည္မ်ား ပံ့ပုိးကူညီကာ အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အားေပးရ က်ိဳးနပ္ပါသည္။ အထကေလွာ္ကထား သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ဝိဇၨာဘာသာတြင္ အဆင့္(၄)ဝင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူ မသဲသဲ ေဇာ္ကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သလုိ၊ ေျခာက္ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ မဥမၼာျမင့္ ေပၚထြက္ လာခဲ့သည္။ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပထမေနရာကုိ ရရွိလာခဲ့သည္။ အရွိန္ အဟုန္ေကာင္းလာသည့္သေဘာ။ ထုိသုိ႔ ေနလာရာက အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းဘဝသုိ႔ မေရာက္မီ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အလို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မွစ၍ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ကူးအာ႐ုံမွာ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တကၠ သုိလ္(စစ္ကိုင္း)၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္း သားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီ ေကာလိပ္(ရန္ကုန္ႏွင့္စစ္ကိုင္း)ေက်ာင္း မ်ား၌ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္က တကၠသုိလ္ဝင္ တန္းေအာင္ ကေလးေတြ တက္ေရာက္ သင္ယူခြင့္ရခ်င္လာမိသည္။
ေရာက္ေစ ခ်င္လာသည္။ သည္ရည္မွန္းခ်က္က အထကေလွာ္ကထား တစ္ေက်ာင္းတည္း အတြက္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေလးမ်က္ႏွာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါ သည္။
ထုိသုိ႔စိတ္ကူးေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းတကၠသုိလ္/ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားက ထုတ္ေဝေသာ မဂၢဇင္းစာအုပ္စာေစာင္ မ်ားကုိ အလွဴခံ၍ အထကေလွာ္ကထား၊ အထကပန္းေတာႀကီး၊ အထက ကညင္း တိုင္း၊ အထကယင္းဆယ္ေက်ာင္းမ်ား သုိ႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းၿပီးေနာက္ ၉ တန္း၊ ၁ဝ တန္းေက်ာင္းသားေလးမ်ား အားေတြ႔ဆုံကာ ဝင္ခြင့္ရေအာင္ဘယ္လုိ ေျဖရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္လုိျပဳ စုပ်ိဳးေထာင္ေပးသည္။ ေက်ာင္းဆင္း ဘြဲ႕ရလွ်င္ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွာ အလုပ္ပါတစ္ခါတည္းခန္႔ေပးေသာ ဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားျဖစ္သည္။ A.G.T.I ဘြဲ႕မွ အစျပဳ၍ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကိုပါ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေကာလိပ္မ်ား ျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေဟာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ၁ဝ တန္း ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါဆုိးႀကီး ေပၚေပါက္ေန ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ကေလးမ်ားကို စုေဝးေဟာေျပာ၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိကာလတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ အထကခေမာက္စု၊ အထကအိုင္သျပဳ၊ အထကေရျဖဴေက်ာင္း မ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး၊ ဆရာ မႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေက်ာင္းဆုေပးပြဲ အတြက္ ေငြက်ပ္သံုးသိန္းစီ လွဴဒါန္းခဲ့ပါ သည္။ အထကခေမာက္စုေက်ာင္းသည္ စာေရးသူတုိ႔ မိတ္ေဆြႀကီးဦးသန္းျမင့္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ထခြဲေက်ာင္း ဘဝကတည္းက စာစစ္ဌာနရရွိခဲ့သလုိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အထကေက်ာင္းအျဖစ္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ဦးသိန္းေအာင္ကုိယ္တိုင္တက္ေရာက္ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲ့သည့္ေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ခဲ့ရသည္။
COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ အမိန္႕ၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ စုေဝးေဟာေျပာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ပညာ သင္ႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္ ခ်က္၌ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ ျဖင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပထမ ရရွိေသာ နင္းၾကမ္းအထကေက်ာင္းအား စာေရးသူဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေငးေမာၾကည့္႐ႈ ခဲ့မိသည္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပင္။ အျခား ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ သြားေရာက္ရွင္း လင္းေဟာေျပာလိုေသာ္ျငားလည္း အခြင့္ မသာေတာ့ပါ။ ထုိနည္းတူစြာ နီးလ်က္ ႏွင့္ေဝးေနရေသာ အထကေလးမ်က္ႏွာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၊ အထကရွမ္းရြာ၊ အထကမဲဇလီ၊ အထက(ခြဲ)ခတၱဴေက်ာင္း မ်ားသုိ႔ သြားလုိပါေသးသည္။ အခြင့္သာ ခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ပါဦးမည္။
႐ိုးသားႀကိဳးစား ဧရာဝတီသားဆုိ သည့္ ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးကေတာ့ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး နယ္နိမိတ္စပ္ၾကားမွာ ေရွးယခင္က ငြားငြားစြင့္စြင့္ ဝင့္ဝင့္ၾ<ြကြားၾ<ြကြား ဂုဏ္ ယူဖြယ္ရာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ယခုဘယ္ ေရာက္သြားၿပီးလဲမသိပါ။ ဘယ္ေနရာ ကိုပဲေရာက္သြားသြား စာေရးသူရင္ထဲ အသည္းႏွလုံးထဲမွာ အၿမဲထာဝရရွိေန ပါသည္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးက သားငယ္သမီးငယ္မ်ား၏ ပညာဆီမီး အေရာင္ျဖင့္ ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး မိမိ တတ္ႏိုင္သမွ်ပါဝင္ထမ္းရြက္ေနပါသည္။ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပညာဒါန မွ်ေဝျခင္းသည္ ဧရာဝတီကုိလည္း မုခ် မေသြအက်ိဳးျပဳမည္ဟု အေလးအနက္ ယုံၾကည္မိပါသည္။