images
UN
UN
အာဏာရပါတီရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈခံရျခင္း မခံရျခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ႀကီးက ယခင္ေရြးေကာ္နဲ႔ ယခုေရြးေကာ္ရဲ႕ အဓိကအက်ဆံုးကြာဟခ်က္ႀကီးပါ
Wednesday, 09 September 2020
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခဲြဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဦးကိုကိုအား ျပည္ေထာင္စုေန႕စဥ္က ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းေျဖၾကားထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါ သည္။

ေမး။ ပထမအႀကိမ္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေတြ ထုတ္ျပန္တဲ့
အခါမွာ အမွားေတြ အမ်ားႀကီးရွိ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ထင္ျမင္ပါ သလဲ။
ေျဖ။ မဲစာရင္းကို ရပ္ေက်းေကာ္ ခြဲနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ခြဲက ေရြး
ေကာက္ပြဲဥပေဒအခန္း(၄)နဲ႔ အခန္း (၆)အတိုင္း ျပဳစုရပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔တုန္းကေတာ့ မဲစာရင္းကို 'ျပဳစု'ပါတယ္။ လက္ရွိေကာ္မရွင္ က မဲစာရင္း'ေကာက္'တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္နည္းနဲ႔ပဲလုပ္လုပ္ မဲစာရင္းျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ေကာ္ မရွင္က တာဝန္ယူရေတာ့မွာပဲ။ မဲစာရင္းဆိုတာမွားတတ္တဲ့ သေဘာ ရွိပါတယ္။ မဲစာရင္းေကာက္တဲ့ သူေတြ လုပ္ငန္းမကြၽမ္းက်င္လို႔၊ ေပါ့ဆလို႔မွားရင္ ေကာ္မရွင္နဲ႔တိုက္ ႐ိုက္ပတ္သက္တယ္။ မွီျငမ္းျပဳရတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ မမွန္ကန္လို႔ မဲစာရင္းမွားတာဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ မဟုတ္ေသာ အျခားတစ္ဖက္ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္တယ္။ မဲစာရင္း Display လုပ္တဲ့အခါမွာ မဲဆႏၵရွင္ ေတြ လာၾကည့္ဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္။ သူတို႔လာၾကည့္မွ အမွားေတြ႕ၿပီး အမွန္ျပင္ႏုိင္မယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ ျဖစ္ အမွားကင္းစင္ႏုိင္သမွ် ကင္းစင္ ေအာင္လုပ္ဖို႔ ေကာ္မရွင္ကပဲ တာ ဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ မဲစာရင္း အမွားကင္းစင္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာ
မွာ ေကာ္မရွင္မဟုတ္တဲ့သူက ဝင္ကူညီလို႔ မရဘူးလား။ အမွား ေတြ မွန္ကန္လာေအာင္ NLD ပါတီဝင္ေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ဳိး သမီးေတြ သြားေရာက္ကူညီဖို႔ ဒုဥကၠ႒ (၂)လက္မွတ္နဲ႕NLD, CEC က စာထုတ္ထားတာေတြ႕ မိလို႔ပါ။
ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အဲဒီစာကို ဖတ္လုိက္ရပါတယ္။ အခု
အခ်ိန္ဟာ မဲစာရင္း Correction လုပ္ေနခ်ိန္ပါ။ NLD ပါတီဝင္ ေတြ ဝင္လုပ္မလုပ္ဆိုတာ ကြၽန္ ေတာ္ အတပ္မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဝင္လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႔ မညီပါဘူး။ မဲစာရင္းျပဳစု ဖို႔နဲ႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ဥပေဒဟာ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္ခြဲနဲ႔ရပ္ေက်းေကာ္ခြဲကို တာဝန္ ေပးထားတာပါ။ အဲဒီေကာ္ခြဲအဖြဲ႕NLD ပါတီNLD ပါတီဝင္ေတြ ဟာ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္ မဟုတ္ၾကပါ ဘူး။ တကယ္လို႔ အကူအညီလို တယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းဆက္စပ္တဲ့ လဝကနဲ႔ ေထြ/အုပ္ဝန္ထမ္းေတြ ရိွေနပါတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္းဆို ေတာ့ ပါတီဝင္ မဟုတ္ဘူးေလ။ က်င့္ဝတ္အရၾကည့္ရင္လည္း ပါတီ က မဲစာရင္းကိစၥမွာ ဝင္ပါတာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ မလုပ္တဲ့ကိစၥပဲ။ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ကိစၥပဲ။ အကယ္၍ အဲဒါမ်ဳိးတကယ္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ UEC က လက္မခံသင့္ဘူး။ ျပတ္ ျပတ္သားသားျငင္းရပါမယ္။
ေမး။ ယခင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ တပ္တြင္းမဲ႐ံုေတြထား
ခဲ့ၿပီး အခုႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ တပ္တြင္းမဲ႐ံုေတြကို အျပင္ထုတ္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြက မဲဆႏၵရွင္ ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအခက္အခဲရွိ ႏိုင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ မဲ႐ုံဟာ တပ္တြင္းမွာရွိရွိ တပ္ျပင္မွာရွိရွိ တပ္ရဲ႕ၾသဇာ
မလႊမ္းမုိးပါဘူး။ မဲ႐ုံဝန္ထမ္း အားလုံးကုိ ေကာ္မရွင္က ခန္႔အပ္ တာပဲ။ သူတုိ႔တာဝန္အတုိင္း သူတုိ႔ လုပ္သြားတာပဲ။ မဲ႐ုံထဲမွာ မဲ႐ုံ ဝန္ထမ္းအျပင္ ပါတီကုိယ္စား လွယ္ေတြေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာပဲ။ တပ္က မဲ႐ုံထဲဝင္သူဆုိလုိ႔ မဲေပး တဲ့ စစ္သည္နဲ႔တပ္မိသားစုပဲရွိပါ တယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ တပ္ မဲဆႏၵရွင္ေတြပဲ မဲေပးဖုိ႔မဲ႐ုံထဲဝင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲ႐ုံဟာ တပ္ တြင္းမွာပဲရွိရွိ တပ္ျပင္မွာပဲရွိရွိ မထည့္ရတာခ်င္း အတူတူပါပဲ။ အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ လည္း အညိဳေရာင္နယ္ေျမမွာရွိ တဲ့တပ္ေတြအတြက္ တပ္ျပင္မဲ႐ုံ ေတြကုိ လုံျခံဳတဲ့ေနရာေတြမွာ ထား ဖုိ႔ တပ္ကအႀကံဳျပဳခဲ့ပါတယ္။ မဲ ေပးတာ အႏၲရာယ္မရိွေပမယ့္ မဲ ပုံးေတြကုိ မဲေရတြက္မယ့္ေနရာကုိ သယ္ယူသြားတဲ့အခါ လမ္းမွာတစ္ စုံတစ္ရာျဖစ္ခဲ့ရင္ မဲေတြပ်က္စီး သြားႏုိင္သလုိ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ေတြထိခုိက္ မယ့္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တပ္ အေနနဲ႔ လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္ ထည့္ေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါ တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေအာာင္ျမင္ ေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ တပ္ကုိ မယုံတဲ့အတြက္ Risk ယူရမယ့္ အလုပ္တစ္ခု ပုိလာတာေပါ့ဗ်ာ။
ေမး။ လာမယ့္ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ မွာျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္
ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈရွိမယ္လုိ႔ထင္ ပါသလား။
ေျဖ။ ဒါက ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာ ပုိင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ေရြးေကာ္ဆုိတာ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္ ခြင့္ရွိပါတယ္။ အမီွအခုိကင္းမဲ့ရ ပါတယ္။ ဘက္မလုိက္ရပါဘူး။ လက္ရွိေရြးေကာ္ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္မႈေတြကုိၾကည့္ရင္ ဒီအခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိဆုိတာ အသိသာ ႀကီးပါ။ ေရြးေကာ္ဟာ Free ျဖစ္ တယ္၊ Independent ဖစ္တယ္၊ Impartial ျဖစ္တယ္ဆုိရင္Fair Election ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေရြး ေကာ္ဟာ Monopolize အလုပ္ခံ ေနရတယ္။ Dependent ဖစ္ေန တယ္၊ Bias ဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြဟာ မွ်မွ်တတအဆက္ အဆံမခံရဘူးဆုိရင္Fair Election မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ ေျမျပင္အေျခအေနကုိ သတင္းေထာက္ႀကီးအျမင္ပဲေလ။ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့။
ကြၽန္ေတာ္က ေတာ့ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ လမ္း ေၾကာင္းဘက္ကုိ ဦးတည္ေနတယ္ လုိ႔ျမင္တယ္။
ေမး။ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္နဲ႔ လက္ရွိေရြးေကာက္
ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ကြာဟခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲဆုိတာ ထင္သာျမင္သာ ေအာင္ ေျပာေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္တုန္းက အာဏာရ
ပါတီရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ မခံရ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လုပ္ခဲ့ တာမုိ႔ ကြၽန္ေတာ္အသိဆုံးပါ။ ပါတီ က ေကာ္မရွင္ကုိ လႊမ္းမုိးဖုိ႔ မႀကိဳး စားသလုိ၊ အမွတ္မထင္လႊမ္းမုိး သလိုျဖစ္လာရင္လည္း ေကာ္မရွင္ က လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ ဥပမာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေကာ့မွဴးမွာ ေအာင္ႏိုင္ေရးတာဝန္က်တဲ့ USDP လူႀကီးတစ္ေယာက္က ေကာ့မွဴး မွာရွိေနတဲ့ ေကာ္မရွင္က ရာထူး အႀကီးဆံုးတစ္ေယာက္ကို သူ႔ဆီ လႊတ္ေပးဖို႔ တိုင္းေကာ္ခြဲဥကၠ႒ ကြၽန္ေတာ့္ဆီအေၾကာင္းၾကားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလဆိုေတာ့ ပါတီ ကသာေကာ္မရွင္ဆီလာသင့္တယ္။ ေကာ္မရွင္က ပါတီေခၚလို႔သြား ေတြ႕ရင္ ဘက္လိုက္တယ္လို႔ အေျပာ ခံရမွာကို စဥ္းစားမိတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိေနတဲ့ ေရြးေကာ္ဥကၠ႒ႀကီးထံ ဖုန္းဆက္ တင္ျပလိုက္တယ္။ ဦးတင္ေအးက ခဏေစာင့္ခိုင္းတယ္။ ခဏေနေတာ့ ဖုန္းျပန္ဆက္ၿပီး ညႊန္ၾကားတယ္။ ငါေရႊမန္းကိုေျပာၿပီးၿပီ။ မလႊတ္နဲ႔ တဲ့ ယခင္ေကာ္မရွင္က အဲဒီလို ေကာ္မရွင္မ်ဳိးပါ။ လက္ရွိေကာ္မရွင္ ကေတာ့ အာဏာရပါတီရဲ႕ သေဘာ ထားအေပၚမွာ လိုက္ေလ်ာေနတာ အသိသာႀကီးပဲ။ ဥပမာ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္မတိုင္မီ မတ္ ၃ဝ ရက္ မွာ ေဒၚစုၾကည္က အစိုးရႏွစ္ပတ္ လည္မိန္႔ခြန္းမွာ ပါတီဆိုင္ရာေတြ ထည့္ေျပာၿပီး ေနာက္ေန႔Silent Day မွာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြ မွာ အဲဒီမိန္႔ခြန္း ပါလာတာရယ္၊ မဲမဆြယ္ေန႔ Silent Day ညမွာ ဦးတင္ဦးနဲ႔ ကိုဝင္းထိန္တို႔က MRTV ကေန ပါတီဆိုင္ရာေတြ ေျပာၿပီး မဲေပးေန႔Election Day မွာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ပါ လာတာရယ္ကို ပါတီေတြက ကန္႔ ကြက္ေတာ့ ေကာ္မရွင္က ဘက္ လိုက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တာေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ တပ္မဲ႐ံု တပ္ျပင္ေရႊ႕ဖို႔ကိစၥတုန္းက လည္း ပါတီက စကားရိပ္သန္းၿပီး မွ ေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္တင္ တာကိုေတြ႕ရတယ္။ ၂ဝ၂ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ ေကာ္မရွင္က Campaign လုပ္ခြင့္မေၾကညာခင္ ႏွစ္လေလာက္ေစာၿပီး NLD က နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ မဲဆြယ္ေနတာကို ေကာ္ မရွင္က ထိထိေရာက္ေရာက္ မဟန္႔ တားခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ေမးခြန္းကိုေျဖရရင္ အာဏာရ ပါတီရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈခံရျခင္း မခံရျခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ႀကီးက ယခင္ေရြးေကာ္နဲ႔ ယခုေရြးေကာ္ရဲ႕ အဓိကအက်ဆံုး ကြာဟခ်က္ႀကီး ပါပဲလို႔ ေျဖခ်င္ပါတယ္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)