images
UN
UN
ေရကိုမလို ႏြားႏုိ႔ကိုသာလိုပါသည္
တကၠသိုလ္သခၤ Wednesday, 26 August 2020
COVID-19 ေရာဂါကူးစက္မႈအရွိန္ မေသမီကာလ၌ပင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င္းပလ်က္ ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားဆိုလွ်င္ က်င္းပၿပီး ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာက အထူးစိတ္ဝင္စားသည့္ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ကို လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံ ကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းပါတီ၏ သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း ''ဂ်ဳိးဘိုင္ဒင္'' ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတေလာင္း အျဖစ္ကယ္လီဖုိးနီးယားအထက္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ ''ကယ္မလာဟဲရစ္'' တို႔ ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက၏။
ထူးျခားခ်က္မွာ ဒုတိယသမၼတ ေလာင္းအျဖစ္လ်ာထားသည့္ကယ္မလာ ဟဲရစ္မွာ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ၿပီး ကေနဒါႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံဖြား မိဘႏွစ္ပါးမွ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ သည္။ သူမသည္ ေတာင္အာရွႏြယ္ဖြား ျဖစ္၍၊ ဂ်ဳိးဘိုင္ဒင္အတြက္ ေရြးေကာက္ ပြဲအႏုိင္ရရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ဟု ဆိုၾက၏။ ထို႔ျပင္ သူမသည္ ျပည္နယ္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ လည္းျဖစ္သည္ဟုသိရ၏။
ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီ အေနျဖင့္မူ သမၼတေလာင္းႏွင့္ဒုတိယသမၼတေလာင္း မ်ားအျဖစ္ လက္ရွိသမၼတ ''ေဒၚနယ္ ထရန္႔''ႏွင့္ လက္ရွိ ဒုတိယသမၼတ ''မိုက္ပန္႔''တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္။
ယခုအခါပါတီႏွစ္ရပ္စလုံးက မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရးစတင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ၏ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ညီလာခံတြင္ သမၼတေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾက သည့္ ''ဘီလ္ကရင္တန္'' ႏွင့္ ''ဂ်င္မီ ကာတာ''တို႔အျပင္ သမၼတေဟာင္းအိုဘား မား၏ ဇနီး ''မီရွဲလ္အိုဘားမား'' ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ''ဟီလာရီ ကလင္တန္'' တို႔က ဂ်ဳိးဘိုင္ဒင္ႏွင့္ ကယ္မလာဟဲရစ္တို႔ ဘက္ကဝိုင္းရံ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားၾကသည္။
ေကာက္ယူထားေသာ လူထုသေဘာ ထားစစ္တမ္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ ဂ်ဳိးဘိုင္ဒင္ ကလက္ရွိ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ထက္ အသာရေနသည္ဟုဆိုသည္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိ၏။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္သက္တမ္း အတြက္ က်င္းပခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ သမၼတေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္က ရီပတ္ဘလီကင္မွ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔ထက္အ သာရေနသည္ဟု လူထုသေဘာထားစစ္ တမ္းမ်ားက ဆုိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ အေျခအေနတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ႏွာတစ္ ဖ်ားအသာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး သမၼတျဖစ္ လာသည္ကို ေထာက္႐ႈ၍ လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီႏွစ္ရပ္မွ မည္သူ သမၼတအေရြးခံရမည္ဆိုသည္ကို ကံေသ ကံမ မေျပာႏုိင္ေပ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို လာမည့္ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို လည္း လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သျဖင့္ တစ္လတည္း ေရွ႕ေနာက္ငါးရက္သာျခားေနသည္မွာလည္း ထူးျခားမႈတစ္ခုဟုပင္ဆုိခ်င္ပါ၏။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္အေရြးခံၾကမည့္ ပါတီေပါင္း ၉ဝ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သိရ၏။ ယခုအခါ သက္ဆုိင္ ရာပါတီအသီးသီးတို႔က ယင္းတုိ႔ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳအေရြးခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအမည္စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဆႏၵ ေပးပြဲက်င္းပမည့္မဲ႐ုံမ်ားကိုလည္း သတ္ မွတ္ၿပီးျဖစ္သလို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကိုလည္း ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ စာေရးသူ၏ ေတြ႕ ႀကံဳခံစားခ်က္တစ္ရပ္ကိုေဖာ္ျပလိုသည္။
စာေရးသူသည္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ----ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ေပၿပီ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ မဲေပးခြင့္ ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပင္ မဲေပးခြင့္ရရွိခဲ့ပါ၏။
သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ ဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာသည့္အခါစာေရး သူႏွင့္မိသားစုအမည္စာရင္း လုံးဝပါရွိ မလာသျဖင့္ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္႐ုံးတြင္ စုံစမ္းၾကည့္ရာ တိက်ေသာအေျဖမရရွိခဲ့ ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္ အေရးမဆုံး႐ႈံးေစရန္ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ ႐ုံးသြား၍ ''ပုံစံ (၃)'' ကိုျဖည့္ကာ သန္း ေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ႏုိင္ငံသားကတ္ျပား မိတၱဴတို႔ႏွင့္ အတူတင္ခဲ့၏။ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအႀကိမ္မဲဆႏၵ ရွင္စာရင္းေၾကညာသည့္အခါစာေရးသူ ၏ မိသားစုအမည္ပါလာမည္ဟုေျပာသျဖင့္ ေက်နပ္ခဲ့ရပါ၏။
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္တို႔ ဗီဒီယုိကြန္ဖရင္းဇင္း စနစ္ျဖင့္စကားဝိုင္းတစ္ခုတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏သားႏွင့္သမီး အဖအမည္လြဲ ေနသည့္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ ၾကားလုိက္ရ၏။ တစ္ဖန္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၏အမည္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေနသည္ ကုိ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ပုံစံ(၄) ႏွင့္ ကန္႔ကြက္ လႊာတင္ခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ားအဆုိ အရသိရပါ၏။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအမွား အယြင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တစ္ဦးက လူ႕သဘာဝအရ အမွားေတာ့ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ကုိလည္း ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္သည့္သတင္းမ်ား တြင္ ၾကားသိလုိက္ရပါ၏။ အမွားျမင္ လွ်င္ အမွန္ျပင္ဖုိ႔သာရွိသျဖင့္ အမွား အယြင္းကိစၥအက်ယ္မေျပာလုိေတာ့ေပ။
ယခုေဆာင္းပါးတြင္ စာေရးသူအဓိ ကေဖာ္ျပလုိသည္မွာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ ေန႔ ၌က်င္းပ မည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မပ်က္မကြက္ မဲသြားေပးၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါ၏။ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပမည့္ရက္မွာလည္း ႏွစ္လသာ သာလုိေတာ့၏။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသံ တစ္ခုထြက္လာသည္။ ဘယ္ပါတီကုိမွ မဲမေပးဘူး။ ''No Go,'' ''No Vote'' ဟူေသာအသံျဖစ္၏။ ၄င္းကုိမည္သူတုိ႔ ကထုတ္လႊင့္ေနသည္ဟု အတိအက်မသိ ရေသာ္လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ ခုတြင္ လက္ရွိပါတီတစ္ခု၏ဥကၠ႒ျဖစ္ သူက ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္No Go, No Vote မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား မဲလာေပးခ်င္ေအာင္ စည္း႐ုံးၾကဖုိ႔လုိ ေၾကာင္းေျပာသြားသည္ကုိ ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကားသတင္းတြင္ ၾကားလုိက္ရပါ၏။
တကယ္ေတာ့ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ သားတစ္ေယာက္၏ ပုိင္ခြင့္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းပုိင္ခြင့္ကုိ အဆုံး႐ႈံးမခံသင့္ေပ။
တခ်ဳိ႕ကလည္း ''တုိ႔ကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မဲမေပး''ဟု ဆုိၾက၏။ အခ်ဳိ႕ ဆုိလွ်င္ မဲစာရင္းတြင္ မိမိအမည္ပါမပါ သြားၾကည့္ဖုိ႔ပင္ ပ်က္ကြက္သူမ်ား ရွိသည္ဟု သိရ၏။ အခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ '' တုိ႔ မဲသြား မထည့္လည္းထည့္တဲ့သူ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တုိ႔ မဲတစ္ျပားနဲ႔လည္း ဘာမွ ျဖစ္မသြားဘူး''ဟု ေျပာ သူကေျပာေသးသည္။ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အသိ ေခါက္ခက္ အဝင္နက္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆုိရ မလား။ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းရေနပါ လ်က္ ဘာကုိမွ် မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး မ်က္စိ မွိတ္ထားသူမ်ားလားဟု စဥ္းစားရခက္လွပါ၏။
ဤသည္မွာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈကုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိခ်င္ပါ၏။ စာေရးသူၾကားဖူးေသာ ပုံျပင္ေလး တစ္ခုကုိ ေဖာ္ျပလုိသည္။
တစ္ခါေသာ္ ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးသည္ သူ႕အေပၚ ျပည္သူျပည္သားမ်ား မည္သုိ႔သေဘာထားသည္၊ သူ႕အမိန္႔ကုိ မည္မွ်အေလးထားသည္ကုိ သိလုိသျဖင့္ မွဴးႀကီးမတ္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္တုိင္ပင္၍ ျပည္သူမ်ား သိေစ ရန္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္သည္။
ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ မနက္ျဖန္ နံနက္တြင္ ဘုရင္ႀကီး ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားက တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ႏြားႏုိ႔တစ္ ပုလင္းစီ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္မည့္ ေရကန္ အတြင္းသုိ႔ မပ်က္မကြက္ သြားေရာက္ထည့္ၾကရန္ ဟူ၍ ျဖစ္၏။
ယင္းေၾကညာခ်က္ကုိ ၾကားသိရသည့္ လင္ မယား ႏွစ္ဦးက ဤသုိ႔တုိင္ပင္သည္။ ''ေနာက္တစ္ ေန႔မနက္ အေစာဆုံး အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ ေရကန္ ဆီသြားၿပီး ႏြားႏုိ႔အစား ေရတစ္ပုလင္းေလာင္းထည့္ ၾကမည္။ တုိ႔ေရထည့္တာကုိ ဘယ္သူမွ သိမည္ မဟုတ္ဘူး။ အျခားသူေတြ ထည့္မယ့္ ႏြားႏုိ႔ထဲမွာ တုိ႔ေရတစ္ပုလင္း ထည့္လုိက္လုိ႔ ဘာမွ်ထူးျခားမွာ မဟုတ္ဘူး''ဟု ၾကံစည္ၾက၏။ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ ေယာက္်ားလုပ္သူက မည္သူမွ်မသိေအာင္ အိပ္ရာမွေစာေစာထ၍ ေရကန္ အတြင္းသုိ႔ ေရတစ္ပုလင္းေလာင္းထည့္ၿပီး အိမ္သုိ႔ ျပန္လာခဲ့၏။
ေၾကညာထားသည့္အတုိင္း နံနက္ပုိင္းတြင္ ဘုရင္ႀကီးသည္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရန္ ေရကန္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေရကန္ကုိ ၾကည့္႐ႈေတာ္မူလုိက္ရာ ေရကန္မွာေရအတိျဖစ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ဘုရင္ႀကီးခမ်ာ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရေလသည္။ ဘုရင္ႀကီးလည္း ျပည္သူမ်ား သူ႕အေပၚ မည္သုိ႔ သေဘာထားသည္ကုိ သိလုိက္ရေတာ့၏။
ျဖစ္ပုံအေၾကာင္းရင္းမွာ ေစာေစာက လင္မယား ႏွစ္ဦး၏ အၾကံအစည္ကဲ့သုိ႔ပင္ အျခားေသာျပည္သူ မ်ားကလည္း အၾကံတူၾကသျဖင့္ ေရကန္တစ္ခုလုံး ႏြား ႏုိ႔အစားေရခ်ည္းသာ ျဖစ္ကုန္ၾကျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ပုံျပင္က ဤမွ်သာ ျဖစ္၏။
လာမည့္ ၂ဝ၂ဝေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူ ၃၇သန္းေက်ာ္ရွိရာ တစ္ေယာက္မက်န္မပ်က္ မကြက္ ဆႏၵမဲေပးၾကရန္ လုိအပ္ပါ၏။ တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ မိမိ၏အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားကုိ လြဲမွားစြာ အသုံးမခ်မိရန္လည္း အေရးႀကီး၏။ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အေရးအရာကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္သူမွာ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္သည္ကုိ မေမ့သင့္ေပ။
ေဖာ္ျပပါပုံျပင္ကုိ သာဓကထား၍ စာေရးသူ၏ သေဘာထားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ ''ေရကုိမလုိ၊ ႏြားႏုိ႔ကုိသာ လုိပါသည္''ဟု ဆုိပါ ရေစ။