images
UN
UN
ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အေရးေပၚကာလျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္
ကုိေန၊ ဗုိလ္ေစာ Wednesday, 26 August 2020
COVID-19 ဒုတိယလႈိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ကူးစက္မႈျမင့္တက္လာမႈအေပၚလာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေလာက္ထိခုိက္လာႏုိင္ၿပီး ဒီဒုတိယလႈိင္းဘယ္လုိစတင္လာခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ ေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ၿဖိဳးေက်ာ္အား ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ေမး။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာ လ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ
မယ္ဆုိၿပီး အစုိးရမီဒီယာေတြမွာ ထုတ္ျပန္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုလုိ COVID-19 ဒုတိယလႈိင္း လာေနတာကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမျဖစ္ မေနလုပ္မယ္ဆုိရင္ ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘယ္လုိအျမင္မ်ဳိးရွိပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ ေရာဂါပုိးကေတာ့ မထိန္း ခ်ဳပ္လုိ႔ကေတာ့ မရဘူး။
ေရာဂါပုိးကေတာ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေနရမယ့္သေဘာပဲ။ ဒါ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဒီေရာဂါ ပုိးကအႏုိင္ရသြားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေရာဂါထိန္းေက်ာင္း ရင္ ျပန္႔ႏွံ႔မႈေတြျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေရာဂါပုိးကေတာ့ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ၫႊန္ၾကား ခ်က္နဲ႔အညီ ထိန္းခ်ဳပ္ရမွာပဲ တစ္ ဖက္မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲက တရားဝင္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက က်င္းပ ရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ ဒီကာလမွာ လုပ္ရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ သူတုိ႔မျဖစ္မေနျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏွစ္ပတ္ ေလာက္ေတာ့ သူတုိ႔ေရႊ႕ႏုိင္တယ္။ အလြန္ဆုံး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ပတ္ ေလာက္ကုိေရႊ႕ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုကုိ ျပန္စဥ္းစားႏုိင္ရမယ္။COVID-19 ဆုိတဲ့ဒီလုပ္ငန္းေလး တစ္ခုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရ မယ္။ ဒီထက္ ေနာက္က်သြားရင္ ေတာ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းက ဇန္နဝါရီလမွာၿပီးၿပီေလ။ အစုိးရ သက္တမ္းကလည္း ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ဆုိ ကုန္ဆုံးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီဟာကုိမီေအာင္ ေတာ့ သူတုိ႔က ဒီကာလမွာလုပ္ မယ္ဆုိမွ ေအာင္ျမင္တဲ့ေရြးေကာက္ ပြဲ ျဖစ္လာမယ္ေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ဘာျဖစ္လာႏုိင္ သလဲဆုိေတာ့ အေရးေပၚကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္ သြားႏုိင္တယ္။
ေမး။ လာမယ့္ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာမျဖစ္မေနေရြး
ေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီလုိ COVID-19 ဒုတိယလႈိင္းျဖစ္ေန တဲ့ေဒသအားလုံးမွာ တရားမွ်တမႈ ရွိႏုိင္ပါမလားခင္ဗ်။
ေျဖ။ အခုက မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ေရးကာလမွာတင္ တရား
မွ်တမႈက မျမင္ရပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိကာလမွာကုိက မဲဆြယ္မႈ ကာလအေနအထားကုိက တရား မွ်တမႈမျမင္ရဘူး။ လက္ရွိအာဏာ ရပါတီက မဲဆြယ္ခြင့္လုပ္ႏုိင္တာ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့အေန အထားျဖစ္တယ္။ အျခားပါတီနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက မဲ ဆြယ္ခြင့္မရွိဘူး။ ပါတီစည္း႐ုံးေရး ေကာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစည္း ႐ုံးေရးေကာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသးတဲ့ အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေတာင္အတည္မျပဳေသးတဲ့အတြက္ စည္း႐ုံးလုိ႔မရဘူး။ ပါတီစည္း႐ုံး ေရးလုပ္ငန္းေတြက လက္ရွိအာဏာ ရပါတီကလြဲ၍ အျခားပါတီေတြ ကသိပ္မလုပ္ႏုိင္တာကုိ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ေတြ႕ရတယ္။ က်န္တဲ့ပါတီေတြ ကိုလည္း လုပ္ႏုိင္မႈအခြင့္အလမ္း ေတြမေပးဘူး။
အဲဒီမွာ တရားမွ်တ မႈမရွိဘူးဆုိတဲ့ အေနအထားေတြက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခုိက္အတန္႔ ေတြေတြ႕ႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ထုိ႔ အတူပဲ ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ မွာက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ မျဖစ္မေနျဖစ္ေအာင္ က်င္းပရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တဲ့ အတြက္ မဲဆြယ္တဲ့ ျပည္သူလူထု က မဲလာေပးတဲ့ျပည္သူလူထုက အေျခအေနအတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ေတာ့ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ အဲဒီမွာလည္း မဲလာ ေပးတဲ့သူေတြက မဲဆြယ္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ေဒသေတြေလာက္က လူေတြပဲ မဲ လာေပးမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မဲရေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆုိရင္ ပါတီ ေတြကလည္း မဲဆြယ္ခြင့္ကုိ တန္း တူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တႏုိင္တယ္ လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ တရားမွ်တစြာနဲ႔ အဓိကေျပာရင္ေတာ့ မဲမသမာမႈမရွိ ေအာင္ေစာင့္ၾကည့္မယ့္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြခ်ထားဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေစာင့္ၾကည့္ ႏုိင္မွ တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ ပြဲဟာျဖစ္ႏုိင္မယ္။ အဲဒီလုိ အစီ အစဥ္ေတြမရွိဘူး။ အဲဒီလုိ မလုပ္ ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဒါတရားမွ်တမႈမရွိ ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။
ေမး။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ ကလည္း စက္တင္ဘာလ
ဆန္းမွာ စတင္ေတာ့မွာေပါ့ေနာ္။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့COVID-19 ဒုတိယလႈိင္းေၾကာင့္ျပည္သူေတြက လည္း စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲ ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ဆုိေတာ့ ျပည္သူ ၾကားထဲမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမယ္ဆုိ ရင္ အဓိကအခက္အခဲဆုံးျပႆနာ ေတြကဘာေတြျဖစ္လာမလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ အခက္အခဲေတြအမ်ား ႀကီး ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ စည္း႐ုံး
မယ့္သူေတြမွာေကာ စည္း႐ုံးခံရ မယ့္သူေတြေကာ အခ်ိန္ေပးႏုိင္မႈက ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ အားနည္းမႈေတြ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ ေတာ့ လူစုလူေဝးႀကီးလည္းလုပ္ လုိ႔မရဘူး။ ကုိဗစ္ကာလဆုိေတာ့ ျပည္သူထဲကုိ စည္း႐ုံးမႈသြားဖုိ႔ အေနအထားမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း စား ဝတ္ေနေရးခက္ခဲေနေတာ့ ျပည္သူ ေတြၾကားထဲကုိသြားဖုိ႔ အႏၲရာယ္ မ်ားတယ္။ျပည္သူေတြကုိက်န္းမာ ေရးနဲ႔စည္း႐ုံးမယ္Mask ေပးမယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတာ့ လုပ္ေနၾကတယ္။
ဆုိလုိတာ ကျပည္သူအမ်ားႀကီးကုိတစ္ေနရာ တည္းမွာ စုစည္းၿပီးေတာ့ အခ်ိန္တုိ အတြင္းမွာ စည္း႐ုံးဖုိ႔က်ေတာ့မျဖစ္ ဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းစနစ္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အိမ္ ထဲထိဝင္ၿပီး စည္း႐ုံးလုိ႔မရဘူး။ အိမ္ေရွ႕ကပဲ သက္ဆုိင္ရာအိမ္ရွင္ ေတြကုိ ရွင္းျပတာမ်ဳိး၊ ေဒသခံ အမာခံေတြကတစ္ဆင့္ စည္း႐ုံး တာမ်ဳိး၊ ပန္းဖလက္ေဝတာမ်ဳိး၊ ဒါမ်ဳိးေတြေလာက္ပဲ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၂ဝ၁၅ကလုိမ်ဳိး လွည့္လည္၊ လွည့္ ပတ္စည္း႐ုံးတာမ်ဳိးက ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မရွိသေလာက္ ရွားသြားတာမ်ဳိး ရွိႏုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ခန္းမႀကီး ေတြ၊ ကြင္းျပင္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေရး စည္း႐ုံးတာေတြ မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း အြန္လုိင္း မီဒီယာကမဲဆြယ္မယ္၊စကားေျပာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတုိ႔ဘာတုိ႔မွာက ၁၅မိနစ္စာေလာက္ပဲ မဲဆြယ္ခြင့္ ရတယ္။ ၿပီးရင္ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီက နိစၥဓူဝ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္း စာတုိ႔၊ ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္ျမင္သံၾကားတုိ႔ မွာ ေျပာေနတဲ့အေနအထားမ်ဳိး ေတြေတြ႕ေနရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ အစဥ္အျမဲသုံးတဲ့ Facebook မီဒီယာဆုိရင္ကန္႔သတ္ မႈေတြရွိေနတယ္။ ဒါကလည္း ျပည္သူလူထုကုိ မဲဆြယ္ရာမွာ တရားမွ်တမႈေတြမရွိတာေပါ့ေနာ္။
ေမး။ ျပည္သူလူထုက မျမင္ ဖူး သူေတြျပည္သူ႔အက်ဳိး
မလုပ္တဲ့သူေတြ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းစာရင္းမွာ ပါဝင္ေနတာ ေတြကုိ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ေဝဖန္ ေနတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ မွာ ျပည္သူလူထုကုိ ဘာမ်ားေျပာ ျပခ်င္သလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းကုိလည္း
ၾကည့္ရမယ္။ အဲဒီပါတီေခါင္း ေဆာင္က ဘာလုပ္ေပးႏုိင္သလဲ ဆုိတာကုိလည္း ၾကည့္ရမယ္။လူကုိၾကည့္ပါဆုိတာက အဲဒီလူရဲ႕ Position၊ အဲဒီလူက ရာထူးရလာ ခဲ့ရင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့လူျဖစ္ရ မယ္။ ဆုိလုိတာက ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းတာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ရင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအေနနဲ႔ ရာထူးအေျခအေနမွာ တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ပုံစံမ်ဳိး ရွိရ မယ္။ ၿပီးရင္သူ႔မွာရွိခဲ့တဲ့ Personality ေကာင္းရမယ္။ အဓိက အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာ ေပါ့။ ေရြးခ်ယ္ခံမယ့္သူရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာေပါ့။ ဂုဏ္သိကၡာေကာင္း တဲ့သူမ်ဳိး ျဖစ္ေနရမယ္။ ၿပီးေတာ့ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္ေကာင္းမြန္ရမယ္။ သူ႔တာဝန္ကုိသူမားမားမတ္မတ္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္။