images
UN
UN
ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဘ႐ူႏုိင္းသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွေဆးဘက္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း
KK (IR) Thursday, 13 August 2020
ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း၌ကို႐ိုနာ ဗုိင္းရပ္စ္တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအတြက္ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းမႈကို ဘ႐ူ ႏုိင္းသာသနာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက လက္ခံရယူခဲ့သည္။
ယင္းေဆးဘက္ဆုိင္ရာပစၥည္း မ်ားထဲတြင္ကေလးမ်ားႏွင့္ အရြယ္ ေရာက္သူမ်ားအတြက္ တစ္ခါသံုး ႏွာေခါင္းစည္း အကာအကြယ္မ်ား ႏွင့္ လက္သန္႔ေဆးမ်ားပါဝင္ သည္။ ယင္းလွဴဒါန္းျခင္းအခမ္း အနားသို႔ ဘ႐ူႏုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး ယူေဟာင္ႏွင့္ ဘ႐ူႏုိင္းသာသနာေရးဝန္ႀကီးေအာင္ ဘာဒါ႐ူဒင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ကို႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ေရာဂါျပန္႔ပြား မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တန္ျပန္လုပ္ ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ ၏ ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ား ကို ေအာင္ဘာဒါ႐ူဒင္က ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ သံ႐ုံးကို ၄င္းအေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံၾကားရွိနယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္မႈမ်ား ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ ႏုိင္မည္ဟု ၄င္းအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္ လင့္ပါေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားက တည္းက တ႐ုတ္ႏွင့္ ဘ႐ူႏုိင္းတို႔ သည္တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အကူအညီ ေပးခဲ့ၿပီး အတူတကြရင္ဆုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာရလဒ္မ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးလည္း ပိုမုိနက္႐ႈိင္း ခဲ့ေၾကာင္း ယူေဟာင္ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္အတြင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံဘက္မွ ဘ႐ူႏုိင္း၏ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ားကို တ႐ုတ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ ဘ႐ူ ႏုိင္း၏ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႔တြင္ တ႐ုတ္မွခုိင္ ခုိင္မာမာ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယူေဟာင္ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။ Ref: The Star