images
UN
UN
တုိင္းရင္းသားေနရာေလးေတြလည္း သူရဲ႕ေနရာေလးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အသံေလးၾကားႏုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးပလက္ေဖာင္းတစ္ခုေတာ့ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္ ႏုိင္ငံေရးပလက္ေဖာင္းရွိမွသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ အဲဒါကုိေတာ့ျဖစ္ေစခ်င္တယ္
ကုိေန၊ ဗုိလ္ေစာ Wednesday, 12 August 2020
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အစီအမံမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုသုိ႔ အသိေပးရွင္းလင္းရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိအိတ္ဖြင့္ေပးစာအေပၚကုိးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းႏုိင္အား ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္မွဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားမႈအား ေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။
ေမး။ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲကာလ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာတုိ႕
တုိင္းရင္းသားပါတီေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြရွိတယ္ဆုိ တာေလးသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။
ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ကုိဗစ္ ရဲ႕ေဒသဥပေဒလည္း ကြၽန္
ေတာ္တုိ႔လုိက္နာရတာေပါ့။ လူမ်ား မ်ားစုလုိ႔မရဘူး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္း ရင္းသားေတြအေနနဲ႔ သိတဲ့အတုိင္း ပဲ ပညာအရည္အခ်င္းနည္းတဲ့သူ မ်ားေတာ့ေတာ္ေတာ္ေျပာမွသေဘာ ေပါက္တယ္။အဲဒီလုိပဲစည္း႐ုံးတယ္ ေပါ့။ မ်ားမ်ားစုလည္းကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွာေတာ့ ကုိဗစ္ေၾကာင့္လည္း မ်ား မ်ားမစုႏုိင္ဘူး။ ကုိဗစ္ေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စည္း႐ုံးေရးမဆင္းႏုိင္ ဘူး။ဒီတစ္လၿပီးရင္ ေနာက္လက် ရင္ေတာ့ အစုိးရကဘယ္လုိေလွ်ာ့ မွာလားမေလွ်ာ့မွာလားဆုိတာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ေစာင့္ေနပါတယ္။
ေမး။ ပါတီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က ေဝဖန္မႈေတြလည္းရိွေန
ပါတယ္။ အာဏာရပါတီက်ေတာ့ ပါတီစည္း႐ုံးခြင့္တုိ႔ နယ္ေျမစည္း ႐ုံးခြင့္တုိ႔ေပးထားတယ္ေပါ့။အျခား ပါတီက်ေတာ့ ကုိဗစ္နဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ ထားတာရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေဝဖန္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ အဲဒီ အေပၚမွာ ဆရာ့ရဲ႕သုံးသပ္ခ်က္ ေလးလုိခ်င္လုိ႔ပါခင္ဗ်။
ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ႀကိမ္ တစ္ေလပါတီတြင္းအစည္း
အေဝးေတာင္ ေျခာက္ေပအကြာမွာ ေဝးေဝးထုိင္ၿပီးလုပ္ၾကေတာ့ ဘာမွ ေတာ့မေျပာပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က မ်ားမ်ားစားစားဆုိရင္ေတာ့ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့လည္း မစုရဲဘူးေပါ့ ေလ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္အသိ စိတ္ ဓာတ္နဲ႔ကုိယ္ရွိေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္စု လုိ႔ရမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိးလ ပုိင္းေက်ာ္သြားရင္ အဲဒီလုိစုမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ႏွစ္ရာသုံးရာေလာက္စု ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆုိင္ရာဌာနကုိစာတင္မွာပါ။တာဝန္ ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ စာတင္မွာပါ။ သူတုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စုမွာေပါ့။ သူတုိ႔ ခြင့္မျပဳရင္ေတာ့ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မစုဘူး။ အခုေတာ့ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စု တာေတာ့ ၁၅ေယာက္ေက်ာ္တာနဲ႔ ေမးျမန္းတာတုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မရွိပါဘူး။

ေမး။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေနၿပီးဘာသာေရးအေဆာက္
အအုံမ်ားကုိ စည္း႐ုံးခြင့္မရွိဘူး ဆုိတဲ့အေပၚမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ အခက္အခဲရွိေနတယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဆရာ့အေနနဲ႔ ဒီ အခ်က္အေပၚမွာ ဘယ္လုိ သုံးသပ္ ခ်က္ေပးခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့အခက္
အခဲမရွိပါဘူး။ အဲဒီလုိလည္း မ်ား မ်ားစားစား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတာ့မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီ႐ုံးေလးေနရာ ေလာက္ပဲေနရာေလးေတြရွိ ေတာ့ အဲဒီမွာပဲအခက္အခဲလည္းမေတြ႕ပါ ဘူး။
ေမး။ ျပည္သူေတြက တကယ့္ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္မယ့္ လႊတ္
ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေရြး ၾကမယ္'' အဲဒီလႊတ္ေတာ္မွတစ္ ဆင့္တကယ္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ အစုိးရေပၚလာမယ္ေပါ့ တုိင္းရင္း သားပါတီေတြလႊတ္ေတာ္ထဲအမ်ား ႀကီးေရာက္လာေအာင္ေပါ့။ အဲဒီ အေပၚမွာဆရာ့အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ ကုိ ဘယ္လုိမွတ္ခ်က္ ျပဳစကား ေျပာခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ အဲ့ဒါကေတာ့ တုိင္းရင္း သားပါတီေတြက အဘက္
ဘက္ကအားနည္းတာေပါ့။ နံပါတ္ ၁ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Political Knowledge မွာအားနည္းတာ ကတစ္ေၾကာင္းေနာ္။ ေငြေရးေၾကး ေရးလည္းတစ္ေၾကာင္းေပါ့။ အဲဒီ ကိစၥႏွစ္ခု အားနည္းတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အားနည္း ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ပါတီႀကီးေတြ ကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ political အေတြ႕အၾကံဳႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳ လည္းမ်ားတယ္။
ေနာက္ႏုိင္ငံေရး ပညာလည္းျမင့္ၿပီးေငြေရးေၾကးေရး လည္းေတာင့္တင္းတာေပါ့၊ ဆရာ ရယ္။ နယ္တစ္နယ္မွာဆုိရင္ေတာ့ ပါတီႀကီးေတြကုိ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြက သူတုိ႔နဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ဆုိ တာေတာ္ေတာ္ေလးခက္ပါတယ္ဗ် ေနာ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေနာင္ျဖစ္ရင္ ေပါ့တုိင္းရင္းသားေနရာေတြ မ်ား မ်ားစားစားပါလာေစခ်င္ရင္ေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲရဲ႕ ဥပေဒေတြနည္း နည္းေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြပါ လာႏုိင္ေအာင္ေပါ့။ ေဒသခံတုိင္း ရင္းသားေတြ မ်ားမ်ားပါလာႏုိင္ ေအာင္ ဥပေဒပုိင္းမွာက်ေတာ့ ဒါ ေလးကုိ ဘယ္လုိကူညီေပးႏုိင္မလဲ လုိ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။ အဲဒီလုိမရွိဘူးဆုိရင္ တုိင္း ရင္းသားပါတီအငယ္ေလးေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးေလာကမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးခဲယဥ္းပါတယ္ခင္ ဗ်။ ေတာ္ေတာ့ကုိခဲယဥ္းပါတယ္။ ခုနေျပာျပတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ဒီႏုိင္ငံ ေရးဗဟုသုတနဲ႔အေတြ႕ အၾကံဳနည္း တာတစ္ေၾကာင္း အဲ့ဒါအျပင္ေငြ ေရးေၾကးေရးမတတ္ႏုိင္တာကတစ္ ေၾကာင္းေပါ့ေနာ္။ အဲဒီႏွစ္ေၾကာင္း ေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသား ပါတီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေမွ်ာ္ လင့္တာေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့ခင္ ဗ်။ ပါတီစုံအားလုံးေလာက္တုိင္း ရင္းသားေပါင္းစုံေပါ့ဗ်ာ။တုိင္းရင္း သားေနရာေလးေတြလည္းသူရဲ႕ေန ရာေလးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အသံေလးၾကားႏုိင္ ေအာင္ႏုိင္ငံေရးပလက္ေဖာင္းတစ္ ခုေတာ့ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ပလက္ေဖာင္းရွိမွသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္မွာပါ အဲဒါကုိေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။ ဒါေလးကုိ ကြၽန္ေတာ္ေျပာ သလုိ တုိင္းရင္းသားေတြမွာ အား နည္းခ်က္ရွိေသာ္လည္းပဲအားနည္း ခ်က္ေၾကာင့္သူ႔ရဲ႕ေအာ္သံေလးေပါ့ ဗ်ာ။အသံေလးမထြက္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ တိတ္ဆိတ္တဲ့ ၿငိမ္သက္တဲ့မ်ဳိသိပ္ ေနမွာေပါ့ဗ်ာ။ မ်ဳိသိပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္မ်ဳိသိပ္ထားတာေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အားလုံးရဲ႕ ေအာ္သံေလးကုိ ျပည္ေထာင္စုအား လုံးရဲ႕ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအား ေကာင္းတဲ့အစ္ကုိျဖစ္ေစ၊ အစ္မ ျဖစ္ေစ အင္မတန္မွအင္အားခ်ည့္နဲ႔ တဲ့ညီငယ္ေမာင္ႏွမငယ္ေလးရဲ႕ေအာ္ သံေလးလည္း ထြက္လာႏုိင္ပါေစ လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဗ်ာ။
ေမး။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြကုိ အခြင့္အေရးပုိမုိရေစႏုိင္တဲ့
ပုဒ္မ ၂၆၁လုိ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းက လႊတ္ေတာ္ကေရြးတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္ဆုိတဲ့ ဆုိတဲ့အေပၚမွာ ေကာ ဗဟုိကခ်ေပးတဲ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မျဖစ္သင့္ဘူးဆုိတဲ့ အသံေတြထြက္ ေပၚခဲ့တဲ့အေပၚမွာေကာ ဆရာ့အေန နဲ႔ ဘာမ်ားမွတ္ခ်က္ျပဳစကားေျပာ ခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ ဖက္ဒရယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ခုန ေျပာလုိက္တဲ့ျပည္ေထာင္စု
က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိ တာက Centralizationနဲ႔ Decentralization ေပါ့။ ဖက္ဒရယ္ ဖက္ဒရယ္ေျပာေနတာကကြၽန္ေတာ္ တုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ပုိၿပီး ေတာ့ခက္ခဲတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ေပၚသားေတြက်ေတာ့ ဖက္ ဒရယ္လုိ႔ ေခၚတာေပါ့ေနာ္။ အညာ ေျမေျမျပန္႔ေဒသေတြက်ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ဒါကုိ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကုိပုိလုိလားၾကတယ္။ အမွန္က ေတာ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီမွာ ကုိယ့္ ျပည္နယ္မေျပာနဲ႔ ကုိယ့္တုိင္းေဒသ မွာကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့သူကုိယ္အား ကုိးတဲ့သူ ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့ကုိယ့္ ျပည္နယ္ကုိယ့္တုိင္းေဒသႀကီးသား ေပါ့ဗ်ာ။ကုိယ္ၾကည္ညိဳတဲ့သူကုိယ့္ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခ်င္တာေပါ့ဗ်ာ။