images
UN
UN
ျပည္သူေတြကုိ တုိက္တြန္းခ်င္တာကေတာ့ မဲေတာ႕ထည္႕ျဖစ္ေအာင္ ထည္႕ၾကပါ ထည့္တဲ့ေနရာမွာလည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ လူမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကုိၾကည့္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကုိ အဓိကထားၿပီးထည့္ေစခ်င္
ကုိေန၊ ဗုိလ္ေစာ Sunday, 02 August 2020
ေမး။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကလာ
မည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ယုံ ၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အစီအမံမ်ား ကုိ ျပည္သူလူထုသုိ႔ အသိေပးရွင္း လင္းရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ တုိက္ တြန္း ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့အေပၚ ဆရာ့အျမင္ သေဘာထားေလး ေျပာျပေပးပါ ခင္ဗ်။
ေျဖ။ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ေထာက္
ျပထားတာေလးေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒါကုိ သူတုိ႔က သေဘာထား ျပန္ၾကားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ လက္မွတ္ထုိးခဲ့တာပါ။
ေမး။ ကုိဗစ္ကာလမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဥပေဒ ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ထားတာရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဆရာရဲ႕သေဘာထား အျမင္ကုိသိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။
ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္အတုိင္းေျပာ
မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဥပေဒကုိ သူတုိ႔ပဲ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ လုိ႔ျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ ေတာ့ အျခားသူေတြ က်ေတာ့ ဟုိဟာ မလုပ္ရ ဒီဟာ မလုပ္ရနဲ႔ သူတုိ႔ဟာနဲ႔ သူတုိ႔က်ေတာ့ လုပ္ တယ္ေလ။ အဲဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာပါ။ လုံးဝေတာ့တရား မွ်တမႈေတာ့ ရွိလာမွာေတာ့ မဟုတ္ ဘူးလုိ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဒီေရာဂါႀကီးနဲ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီေတြ အေနနဲ႔လည္း ေတာ္ ေတာ္ေလးကုိလုပ္ရကုိင္ရခက္တယ္ ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ သေဘာတရားပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခက္တာက ေကာ္မရွင္ကလည္း ဇြတ္ပဲ သူတုိ႔ က ဒါကုိမလုပ္ပါနဲ႔လုိ႔ဆုိရင္ ကြၽန္ ေတာ္ကလည္း လုပ္လုိက္တဲ့အခါ မွာ ဥပေဒကုိဆန္႔က်င္ၿပီး လုပ္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ကုိယ္ရဲ႕အသက္က သူရဲ႕လက္ထဲ မွာရွိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္အတုိင္းေျပာမယ္ဆုိရင္ ႀကိဳက္ ေတာ့လည္းမႀကိဳက္ပါဘူး။ႀကိဳက္ စရာလည္း အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တစ္ခါေျပာဖူး ပါတယ္။ သူက ျပည္သူတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ေျပာမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ Code of Conduct လက္မွတ္ထုိး ပြဲမွာသူ အဲဒီစကားေလးေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ျပန္ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ ျပည္သူထဲက ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကုိ လုံးဝအယုံအၾကည္မရွိ ဘူးလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ေမး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က
လည္း စံ ငါးခ်က္နဲ႔အညီ က်င္းပမယ္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။ အခုေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ေဒသႏၲရဥပေဒနဲ႔ ခ်ိန္ဆ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဆရာ ဘယ္လုိ မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ။ ေျပာလုိ႔ရတာ တစ္ခုေတာ့
ရွိတာေပါ့ေနာ္။ သူကေတာ့ လည္း လုပ္မွာက ဇြတ္လုပ္မွာပဲ သူကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စြတ္ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာပဲ က်န္ တဲ့သူ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ သုံးသပ္ပါတယ္။

ေမး။ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ ျပည္သူလူထုကုိ ဘယ္လုိ အမွာစကားမ်ဳိးေျပာခ်င္ပါသလဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္
ဆုိရင္ ျပည္သူေတြကုိ မဲ ထည့္ေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်။ မဲ က ေတာ့ထည့္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုနေျပာသလုိ မဲမထည့္ဘဲေနလုိက္ ျပန္ရင္လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ရပုိင္ ခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားမယ္လုိ႔ေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ျမင္တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔က မဲလုိ႔ မဲမထည့္တာေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ တစ္ဖက္က လည္း ကုိဗစ္ကရွိေနတဲ့အခါက် ေတာ့ ေျပာရဆုိရလုပ္ရကုိင္ရတဲ့ ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ လည္း အက်ဥ္းအက်ပ္ေတာ္ေတာ္ ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ တုိက္တြန္းခ်င္တာကေတာ့ မဲေတာ့ ထည့္ျဖစ္ေအာင္ ထည့္ၾကပါလုိ႔ေပါ့ ေနာ္။ ထည့္တဲ့ေနရာမွာလည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ လူမ်ဳိး ဘာသာသာသနာကုိၾကည့္တဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းကုိ အဓိကထားၿပီးထည့္ ေစခ်င္တာေပါ့ေနာ္။
ေမး။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ အတြင္းမွာ ျပည္သူကမဲထည့္လုိ႔ မရဘူးဆုိရင္ အဲဒါဆုိရင္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ လာႏုိင္သလဲခင္ဗ် တကယ္လုိ႔Free and Fair မျဖစ္ဘူးဆုိရင္ ဆရာတုိ႔ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္သြား မယ္ဆုိတာေလး ေျပာျပေပးေစခ်င္ ပါတယ္ခင္ဗ်။
ေျဖ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ကြၽန္
ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ မတ ရားဥပေဒအထဲကပဲ ၿပီးဆုံးသြား မယ္လုိ႔ေတာ့ သုံးသပ္လုိ႔ရတာေပါ့ ေနာ္။ ပါတီေတြကလည္း သူ႔ရဲ႕တာ ဝန္က နယ္သုံးေနရာက အနည္း ဆုံးဝင္ ၿပိဳင္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ မၿပိဳင္ခဲ့လုိ႔ရွိရင္လည္း ပါတီက အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲမွာျဖစ္ ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကလည္း တာဝန္အရ လုပ္ေနရ တဲ့သေဘာလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။