images
UN
UN
စလင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို့ ပါတီဝင္အသစ္အဆိုျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္
စစ္ၾကည္(စလင္း) Saturday, 01 August 2020
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမင္းဘူးခ႐ုိင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး၌ ယမန္ေန႕မြန္းလြဲ ၃ နာရီက ပါတီဝင္အသစ္အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။
စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႐ုံးခန္းမ၌ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္လိႈင္းေက်းရြာမွ ပါတီဝင္အသစ္ အဆိုျပဳသူ သီဟေသြးလူငယ္ခုနစ္ဦးအတြက္ ပါတီဝင္အသစ္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ေအာက္လိႈင္းေက်းရြာ နယ္ေျမတာဝန္ခံျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးဝင္းခိုင္ထံသို႔ ေပးအပ္ ခဲ့ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ အဆိုပါေအာက္လိႈင္းရြာမွပင္ ပါတီဝင္အသစ္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားဆက္လက္ေပးအပ္သြားရန္က်န္ရိွေနေသးေၾကာင္း ႏွင့္အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ဆက္လက္ေပးအပ္သြားၾကမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။