images
UN
UN
ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္သြားတဲ႕ သိုးေဆာင္းကုမၸဏီ
ေနဦး Thursday, 02 July 2020
ကုမၸဏီလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကိုပဲ ေျပးျမင္ၾကမွာပါ။ ကုမၸဏီေတြကိုလည္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလို႔ပဲ လူတိုင္းက နားလည္ထားၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ၿဗိတိသွ်တို႔ရဲ႕ ''အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီ''ကေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္သူ နဲ႔မွမတူတဲ့ ရွားရွားပါးပါးကုမၸဏီတစ္ခု လို႔ဆိုရမယ္။ လူအမ်ားက အေ႐ွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီကို ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုအဖြဲ႔လို႔ သိထားၾကေပမယ့္ အမွန္ေတာ့ အေရွ႕ အိႏိၵယကုမၸဏီဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဗန္းျပၿပီး ႏိုင္ငံေတြကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္း ပိုက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ သိုးေဆာင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တယ္။
ဒီေနရာမွာအေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီေပၚ ေပါက္လာပံုကို အနည္းငယ္ေျပာလိုပါ တယ္။ ဒတ္ခ်္တို႔က အိႏိၵယႏိုင္ငံရဲ႕ဟင္း ခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေစ်းႏႈန္းကို ငါးသွ်ီလင္ တိုးျမႇင့္လိုက္တဲ့အတြက္ အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီေပၚေပါက္လာတာျဖစ္တယ္။
အဲဒီကာလတုန္းက အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္လုပ္ငန္းကို ဒတ္ခ်္ေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္စိုးမိုး ထားတာျဖစ္တယ္။ သာမန္အားျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကည့္ရင္ ဘာမွမဆိုင္ဘူးလို႔ထင္ရ ေပမယ့္ ကိုလိုနီ႐ႈေထာင့္အရၾကည့္ရင္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း စားခြက္လုတဲ့သေဘာ ပါပဲ။ ဒတ္ခ်္ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ကို အလြန္ ခံျပင္းေဒါသထြက္ၾကတဲ့ အဂၤလိပ္ကုန္ သည္ေတြက လန္ဒန္မွာ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေခၚယူၿပီး အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တယ္။၁၅၉၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ မွာ အဂၤလိပ္ကုန္သည္ ၂၄ဦးက ပထမ အယ္လီဇဘက္ဘုရင္မႀကီးရဲ႕အမိန္႔စာခြၽန္ ေတာ္ျဖင့္ အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီကို တည္ ေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။ အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီ ဟာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း အျပင္ ''ေငြစကၠဴဒဂၤါးထုတ္လုပ္ခြင့္၊ စစ္ေၾကညာခြင့္၊ စစ္တိုက္ခြင့္၊ စစ္ေျပ ၿငိမ္းခြင့္၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခြင့္၊ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ ဥပေဒဆိုင္ရာအေရး ယူခြင့္တို႔ကိုပါ အဂၤလန္ဘုရင္မႀကီး ကိုယ္တိုင္ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းေပးထားျခင္း ခံထားရသူ ျဖစ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေျပးခံတပ္လို႔ ဆိုရမယ္။ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၃ဝ၁၃၃ ေပါင္၊ ၆သွ်ီလင္၊ ၈ပဲနိေလာက္နဲ႔ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီကို အဂၤလိပ္တို႔ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ၁၆ဝ၂ခုႏွစ္မွာ ဒတ္ခ်္တို႔က ''ဒတ္ခ်္အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီ''၊ ၁၆ဝ၄ခုႏွစ္မွာ ျပင္သစ္တို႔က ''ျပင္သစ္အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီ''တို႔ကို အသီးသီးယွဥ္ၿပိဳင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။
အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ စတင္အေျခခ်ခဲ့မိျခင္းက အိႏိၵယအပါ အဝင္ အျခားအာရွႏိုင္ငံေတြ သိမ္းပိုက္ခံရ ဖို႔ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေစ်းႏႈန္း ၅သွ်ီ လင္တက္လိုက္တာက အစျပဳၿပီး ႏိုင္ငံ ကြၽန္ျပဳခံရတဲ့အထိ ႀကီးမားတဲ့႐ိုက္ခတ္ မႈေတြျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံသေဘာတရားအရ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ''butterfly effect''လို႔ ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳၾက တယ္။
အဂၤလိပ္ကုန္သည္ေတြဟာ အိႏၵိယမွာ ေျခကုပ္ရယူဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာခင္းကာ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ပထမ ဦးစြာ မိမိတို႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္မယ့္ေဒသအတြင္းရွိ ျပည္နယ္ရွင္၊ နယ္စားပယ္စားနဲ႔ေစာ္ဘြားေတြကို လက္ ေဆာင္ပဏၰာဆက္ဖို႔ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေတာင္းတယ္။ ေတြ႔ဆံုရဖန္ မ်ားလာၿပီး ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္လာတဲ့အခါ ႏွစ္ျပည္ေထာင္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳဖို႔ ေတာင္းဆို ၾကတယ္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆိုၾကတယ္။ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရရွိတဲ့အခါ ကုန္ပစၥည္း သိုေလွာင္႐ံုေဆာက္လုပ္ဖို႔ ေျမေနရာ ေတာင္းၾကတယ္။ ကုန္သိုေလွာင္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ သိုေလွာင္ထားတဲ့ ကုန္စည္ေတြအတြက္ လံုျခံဳေရးအေစာင့္ ထားဖို႔၊ လံုျခံဳေရးအေစာင့္ ရရွိတဲ့အခါ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳဖို႔ တစ္ဆင့္ ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ေတာင္းဆိုလာၾက တယ္။
လက္နက္အျပည့္အစံုနဲ႔ လံုျခံဳေရး အေစာင့္အၾကပ္ေတြရရွိတဲ့အခါမွာေတာ့ ကုန္သိုေလွာင္႐ုံေတြ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ ျပီး အခိုင္အမာ ေျခကုပ္စခန္းေတြ ရယူခဲ့ ၾကတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ တစ္ခ်ိန္မွာ အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မယ့္ နယ္ခ်ဲ႕ တပ္သားေတြကုိ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံထဲမွာပဲ ေမြး ျမဴခဲ့ၾကတယ္။
ဒါတင္ မကေသးဘူး။တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း တိုက္ခိုက္ ေရးစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းေပး မယ္ဆိုၿပီး မိမိတို႔ သစၥာေတာ္ခံအျဖစ္ လက္သပ္ေမြးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လုပ္ ေဆာင္လာခဲ့တာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဘံုဘိုင္၊ မဒရပ္ စတဲ့ ေဒသေတြဟာ အဂၤလိပ္တို႔ ရဲ႕ အခိုင္အမာေျခကုပ္စခန္းရွိရာ စိုးမိုး နယ္ေျမေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။
အိႏိၵယမွာ အခိုင္အမာ ေျခကုပ္စခန္း ေတြ ရယူၿပီးတဲ့ေနာက္ အဂၤလိပ္ကုန္သည္ ေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေစာ္ဘြား မဟာ ရာဂ်ာေတြကို အဓိကထား ေပါင္းသင္းၿပီး ယံုၾကည္မႈ အရယူခဲ့ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥေတြမွာ အၾကံေပးသလိုနဲ႔ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္လာၾကတယ္။ တစ္ဖက္မွာ လည္း ေဒသခံျပည္သူေတြကို သူတို႔က စီးပြားေရးလာလုပ္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံ ေရးကိစၥမပါဝင္ေၾကာင္း၊နယ္ခ်ဲ႕ဖို႔မဟုတ္ ေၾကာင္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အယံုသြင္းခဲ့ ၾကတယ္။တစ္ဖန္ အိမ္ၾကက္ခ်င္းအိုးမည္း သုတ္တဲ့ chicken game ကို အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန ေစာ္ဘြားေတြ အခ်င္း ခ်င္း မသင့္ျမတ္ေအာင္၊ စိတ္ဝမ္းကြဲ ေအာင္ ကုန္းေခ်ာ ရန္တိုက္ေပးၾကတယ္။ေနာက္ဆံုး ထီးၿပိဳင္နန္းၿပိဳင္ ေစာ္ဘြား မဟာရာဂ်ာေတြ အခ်င္းမ်ား စစ္ခင္းၾက ၿပီး ေျခကုန္လက္ပန္းက်ခ်ိန္မွ ကုမၸဏီ ပိုင္တပ္ေတြနဲ႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီး ေစာ္ဘြားပိုင္ေဒသေတြကို သိမ္းပိုက္ လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဝါးရင္းေဟ့စတင္း လက္ထက္ကစၿပီး ၁၇၁၃ ခုႏွစ္ကေန ၁၈၃၉ ခုႏွစ္အထိ အိႏိၵယႏိုင္ငံ တိုင္း ရင္းသားပိုင္နယ္ေျမေတြဟာ အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီ လက္ေအာက္ကို တစ္နယ္ၿပီး တစ္နယ္ က်ေရာက္သြားခဲ့ရတယ္။
၁၈၇၇ ခုႏွစ္က ဝိတိုရိယဘုရင္မဟာ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ အိႏိၵယဧကရီဘုရင္မဘြဲ႔ ခံယူၿပီး ဘိသိက္သြန္းခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္း သား အိႏၵိယေစာ္ဘြား မဟာရာဂ်ာေတြ ကလည္း ဘုရင္မထံအေျပးအလႊား သစၥာ ခံၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး အိႏိၵယ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ သိမ္းပိုက္ လႊမ္းမိုးျခင္းခံလိုက္ရေတာ့တာျဖစ္တယ္။
တကယ္ေတာ့ အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီ ဆိုတာ ကုမၸဏီမ်က္ႏွာဖံုး စြပ္ထားတဲ့ အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ေရး ေရွ႕ တန္းခံတပ္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါကို သတိမျပဳမိ တဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ အဂၤလိပ္တို႔သိမ္းပိုက္တာ ခံလိုက္ရတယ္။ ကုမၸဏီအတြက္ လိုအပ္ တဲ့ စစ္သည္၊ လက္နက္ေတြကို အဂၤလန္ ဘုရင္မႀကီးက ေနာက္ကြယ္ကေန ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့ နည္း ဗ်ဴဟာအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း က်င့္ သံုးခဲ့ၾကတယ္။ အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ေျခကုပ္စခန္းေတြကို အင္းဝေခတ္တြင္ သန္လ်င္မွာ လည္း ေကာင္း၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ဟိုင္း ႀကီးကြၽန္းမွာလည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၇၂၇ ခုႏွစ္မွာ ရခိုင္ဘုရင္ ပိုင္ စစ္တေကာင္းေဒသကို အေရွ႕အိႏိၵယ ကုမၸဏီက တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။
၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာပိုင္ ရွင္မျဖဴ ကြၽန္းကို အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီတပ္ေတြ က သိမ္းပိုက္လိုက္တဲ့အတြက္