images
UN
UN
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ရွစ္ခုအား ျပန္ဖြင့္ရန္ ထုိင္းဆုံးျဖတ္
NG Tuesday, 30 June 2020
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္မႈက႑မ်ား ျပန္လည္စတင္ ရန္အတြက္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္ သြယ္မႈျပဳလုပ္ေနေသာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ရွစ္ခုအား ျပန္ လည္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ သည္။
ထိုင္း ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ကို႐ိုနာဗုိင္း ရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားအား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခ်မွတ္ထား ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား အဆင့္အလုိက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈျပဳလုပ္ ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း မ်ားအား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗီြဆာႏူယိုသင္က ေျပာသည္။ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရွစ္ခုႏွင့္ အတူ လာအိုႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ၁၄ ခု၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ထိစပ္ေန ေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ခုနစ္ခု၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိစပ္ ေနေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းရွစ္ခုတုိ႔ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည့္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားကို အသံုး ျပဳကာ ကုန္ေသတၱာမ်ားတင္ပို႔ ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားကို သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။