images
UN
UN
ဂ်ာမနီႏွင္႕အေမရိကန္ၾကားရွိဆက္ဆံေရးပုိမုိဆုိးရြားလာႏုိင္ဟုသတိေပး အေမရိကန္သမၼတအားတရားစြဲမည္ဟု ႐ုိးလင္းစတုန္းအဖြဲ႔သတိေပး
NG(Ref; BBC) Monday, 29 June 2020
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟုိင္ကုိမက္စ္ က လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေန မ်ားအား ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ဂ်ာမနီႏွင့္ အေမရိကန္ၾကားရွိဆက္ဆံေရးအေျခ အေနမွာ အဆုိးဆုံးအေနအထားသုိ႔ေရာက္သြား ႏုိင္သည္ဟု သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီ သတင္းဌာနကေဖာ္ျပသည္။
ဟုိင္ကုိမက္စ္က ''ဂ်ာမနီအေနနဲ႔ ကာလ ရွည္မဟာမိတ္အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ နဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးရွိဖုိ႔ပဲလုိလားပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပန္အလွန္လက္ခံဖုိ႔လုိ အပ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကုိ မွ်မွ်တတျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္ဆုိတာ ကုိအေမရိကန္ဘက္က သေဘာေပါက္ဖုိ႔လုိပါ လိမ့္မယ္''ဟုေျပာသည္။ ကမၻာေက်ာ္ ေတး ဂီတအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ ႐ုိးလင္းစတုန္းအဖြဲ႕ သည္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔အား ၄င္းတုိ႔၏သီခ်င္းျဖစ္သည့္ ႔You Can't Always Get What You Want အားမဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းခံဘဲ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္တရားစြဲ ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ အဆုိပါသီခ်င္းအား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့ ေသာ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ထည့္သြင္းအသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုိးလင္းစတုန္းအဖြဲ႕သည္ တရားစြဲရန္အတြက္ မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အားငွားရမ္းထားသည္။