images
UN
UN
ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ သုည ဒသမ ၅ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္က်ဆင္းႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးကသုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ဘဏ္တရားဝင္ထုတ္ျပန္
ေစာေက်ာ္ဝင္း Monday, 29 June 2020

စီးပြားေရးပညာရွင္ေဒါက္တာ ေဇာ္ဦးက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ တစ္လ တစ္လႏွင့္ က်ဆင္းလာၿပီး သုည ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ သုညရာခုိင္ ႏႈန္းေအာက္သုိ႔ က်ဆင္းလာႏုိင္ သည္ဟု သုံးသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ ဘဏ္က ယခု ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳး တုိးတက္မႈသည္ သုည ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွထပ္မံက်ဆင္းႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။
ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ကုိဗစ္-၁၉က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနအေပၚျပင္း ထန္သည့္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ဆုိ သည့္အခ်က္ကုိ အဓိကထားကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး သည္၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝဘ႑ာႏွစ္တြင္ သုညဒသမ၅ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔က်ဆင္း သြားမည္ဟု ေယဘုယ်ခန္႔မွန္းခဲ့ သည္။ ကုိဗစ္-၁၉ဆက္လက္ျဖစ္ ပြားေနပါက စီးပြားေရး၂ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိက်ဳံ႕သြားႏုိင္သည္ဟု ဆက္လက္က်ဆင္းႏုိင္သည့္အေျခ အေနကုိ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ဘ႑ာ ႏွစ္မွသာ ျပန္လည္နာလန္ထူလာ မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ထိခုိက္ႏုိင္ဖြယ္အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေန ေသးသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ႏႈန္းေႏွးေကြး ေနမည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လတ္တေလာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိ လ်က္ရွိသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား ကုိထိခုိက္ေစမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆင္းရဲေသာအိမ္ေထာင္စု မ်ားအား ပုိမုိဆင္းရဲတြင္း နက္ေစ မည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏GDP တုိးတက္ ႏႈန္းသည္ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ၇ ဒသမ ၂ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျပန္ လည္ျမင့္တက္လာႏုိင္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ေရတုိ ကာလတြင္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ၿပီး ၂ဝ၂၁-၂ဝ၂၃ဘ႑ာႏွစ္တုိင္ေအာင္ ကုိဗစ္မတုိင္ခင္ကာလက အဆင့္ အထက္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေန ႏုိင္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပ ထားသည္။