images
UN
UN
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင္႕လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ပကတိအေျခအေနမ်ား
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 24 June 2020
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕သည္ အရပ္သား မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနထုိင္ကာ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးႏိုင္ေျချမင့္မားသည့္ရလဒ္ မ်ားကိုထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္ အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ ၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ '
စာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ က်န္းမာ ေရးဝန္ထမ္းမ်ား ထိခိုက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း၌ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခု အား လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆံထိမွန္ျခင္း ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအတြင္း၌လည္း ေျမာက္ ဦးၿမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယာယီစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတစ္ခုရွိ က်န္း မာေရးဌာနတစ္ခုအား လက္နက္ႀကီးထိ မွန္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ေျခာက္ဦးခန္႔ ေသဆံုး ခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ တုိက္ ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ဗဗ အၾကမ္းဖက္လက္နက္ ကုိင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား ရာႏႈန္းျပည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိ စပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားအတြင္း၌ ဆက္ လက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အင္ အားေတာင့္တင္းသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရဖြယ္ ရွိသည္။ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ စခန္းအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးစခန္းမ်ားသည္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ ေက်ာက္ေတာ္မွ ပလက္ဝသို႔ သြားေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကအက်ဆံုး ေရေၾကာင္းခရီးျဖစ္သည့္ ကုလားတန္ ျမစ္အား AAအၾကမ္းဖက္လက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ကျဖတ္ေတာက္ ပိတ္ဆုိ႔ထားရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါေသာေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AAအၾကမ္းဖက္လက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္ခုလံုးအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ အဆိုပါေဒသမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂြၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္တည္ ရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ AAအၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕က ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
AAအၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕သည္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖတ္ ေတာက္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ၿမိဳ႕ကိုပါ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ေရးအထိ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ သည္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ႀကိဳး ပမ္းခဲ့သည့္ AAအၾကမ္းဖက္လက္ နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၏ ပိတ္ဆို႔ မႈမ်ားကို စနစ္တက် ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ခဲ့သည့္အျပင္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းကို ပါ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းရန္အတြက္ တပ္အင္အား အမ်ားအျပားအား အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ တပ္မေတာ္ဘက္၌ ထိခိုက္က်ဆံုး မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအတြင္း၌ AA အၾကမ္း ဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ သည္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းအား စိုးမိုး ထားသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ ၏မီးဝဗ်ဴဟာကုန္းအား တုိက္ခိုက္သိမ္း ပိုက္ႏုိင္ရန္ အင္အားအလံုးအရင္းကိုအသံုး ျပဳကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မီးဝဗ်ဴဟာ ကုန္းအား တိုက္ခုိက္ေနသည့္ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆုိ႔ရန္ ႀကိဳး ပမ္းခဲ့ရာတြင္ ခ်ဳံခိုတုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳ ေတြ႕ၿပီးေနာက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃၆ ဦးခန္႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္ဆုိေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္မွ မီးဝဗ်ဴဟာကုန္းအား တုိက္ခိုက္လ်က္ရွိ ေသာ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား ေလေၾကာင္း ပစ္ကူမ်ားရယူကာ ေခ်မႈန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္း က်န္းသူအဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရပ္ ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်ဳံခိုတုိက္ ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အလစ္အငိုက္ယူတုိက္ခိုက္ မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ သည္။ မီးဝဗ်ဴဟာကုန္းတုိက္ပြဲေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးခဲ့သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည့္အျပင္ အဆိုပါဧရိယာအတြင္း၌ ေနထိုင္သူ ေဒသခံ ၂ဝဝဝ ခန္႔ ေနရပ္ေဒသမ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ AA အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕၏ ပလက္ဝေဒသစိုးမိုးေရးစီမံခ်က္ သည္ မီးဝဗ်ဴဟာကုန္းတုိက္ပြဲအၿပီး၌ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ မလြယ္ကူ ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ သည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကသည္။
(Ref; An Avoidable War: Politics and Armed Conflict in Myan- mar’s Rakhine State By ICG)

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)