images
UN
UN
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္တဲ႕အခါမွာ မွ်တဖို့ ပါတီေတြ တန္းတူအခြင္႕အေရးရွိဖို့ လြတ္လပ္စြာတင္ျပခြင္႕ရွိဖို့ တန္းတူစည္း႐ံုးခြင့္ရွိဖို့ တန္းတူဝါဒျဖန့္ခ်ိခြင့္ရွိဖို့စသည္တုိ့လိုတယ္ ဒါေတြရွိမွ လြတ္လပ္မွ်တတဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မယ္
ေနထက္ေဝ Saturday, 20 June 2020
ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃ဝ က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းခံစာေပးပို႔သည့္အေပၚ ေခတ္ သစ္ျပည္သူ႕ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
ေမး။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃ဝ က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႕
ေတြ႕ဆံုဖို႕ ေတာင္းခံစာေပးပို႕ထား တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အခ်က္(၁၂)ကိုထည့္သြင္းထားတာ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုေရြးေကာ္ ကိုေပးပို႕တာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးသေဘာ ထားအျမင္သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ေရြးေကာက္ပြဲက ႏိုဝင္ဘာ မွာလုပ္မယ္လို႕တရားဝင္ေျပာ လာတယ္ေလ။ ေရြးေကာက္ပြဲမ လုပ္ခင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႕ေတြ႕ သင့္တယ္။ ေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့မွသာလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရင္ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မယ္။ အဲ့လို မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ေတာ့တင္ ျပခ်က္မွာေတာ့ အခ်က္အလက္ ေတြေဖာ္ျပထားတယ္။ေရြးေကာက္ ပြဲလုပ္ရင္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လာၿပီးေတာ့ မဲေပးႏိုင္သလား။ မဲေပးလို႕ရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ေပးရင္ ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္တယ္ဆိုတဲ့ သတ္ မွတ္ခ်က္ေတြရွိသလား။ ဒါေတြ လိုေသးတာေပါ့။ ေနာက္မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းေတြကိုေရာဘယ္လိုေကာက္ ထားသလဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားၿပီးခိုးဆိုးလုယက္တာေတြ ျဖစ္တယ္။ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေဟာေျပာပြဲေတြ လြတ္လြတ္လပ္ လပ္လုပ္ဖို႔ေရာ အခြင္႔အလမ္းရွိရဲ႕ လား။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ တို႔ဘာတို႔ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕မျဖစ္ႏိုင္ေသး ဘူး။ အဲ့ဒီအခ်က္ေတြရွိတယ္။အဲ့ဒါေတြကို ဘယ္လိုတာဝန္ခံမ လဲ။ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ လဲ။ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ဖို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၃ဝ)ကသေဘာထားေတြကို တင္ ျပတာပါ။ ဒီအေပၚ ေကာ္မရွင္က ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႕က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသြား မယ္ဆိုရင္ ဘာပဲေျပာေျပာ လြတ္ လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အခက္အခဲေတြကိုလည္း စုေပါင္း ကာကြယ္သြားႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူး။ ေကာ္မရွင္တစ္ခု တည္းရဲ႕ သေဘာထားနဲ႕လုပ္သြား မယ္ဆိုရင္ေကာ္မရွင္ကပဲ တာဝန္ ယူရမွာေပါ႔။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ပါတီေတြနဲ႕ ညႇိႏိႈင္းၿပီးလုပ္မယ္ဆို ရင္စုေပါင္းတာဝန္ယူရမယ္။ စု ေပါင္းတာဝန္ခံရမယ္။ စုေပါင္း ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

အဲ့ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေကာ္မ ရွင္ကို ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္။
ေမး။ အခုနည္းနည္းေလးနာမည္ ႀကီးေနတဲ့ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖကိစၥ ေပါ့ေနာ္။ ပါတီတစ္ရပ္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ဖို႕အတြက္ ျပည္သူအားလံုး နဲ႕သက္ဆိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ အမည္ ကို အသံုးခ်တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က လည္းေကာ္မရွင္ကိုေပးပို႔တဲ့ စာထဲ မွာလည္းပါေနတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ေရာခင္ဗ်။
ေျဖ။ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖဆိုတဲ့ စကားလံုး က ရပ္ရြာအစရွိသည္ျဖင့္ၿမိဳ႕
တစ္ခုလံုးကိုကုိယ္စားျပဳတဲ့ စကား လံုး။ အဲဒီေတာ႕ ၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့စကားလံုးကို ပါတီ တစ္ခုက အသံုးခ်သင့္၊ မခ်သင့္။ ဒါေတာ္ေတာ္လည္းအေရးႀကီးပါ တယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ မဲဆြယ္စည္း ႐ံုးတဲ့ကာလေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ လည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တန္းတူမွ်မွ်တတ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ပါတီတစ္ခုက ဒီ လိုလုပ္တယ္ဆိုရင္ တျခားပါတီ ေတြကလည္း အဲ့ဒီလိုလုပ္မယ္။ ခြင့္ျပဳႏိုင္မလား။ ဒါေၾကာင့္မို႕ မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးေရးလုပ္တဲ႕အခါမွာ မွ်တဖို႕လိုတယ္။ ပါတီေတြတန္းတူ အခြင္႕အေရးရွိဖို႕လိုတယ္။ လြတ္ လပ္စြာ တင္ျပခြင့္ရွိဖို႕လိုတယ္။ တန္းတူ စည္း႐ံုးခြင့္ရွိဖို႔လိုတယ္။ တန္းတူဝါဒျဖန္႕ခ်ိခြင့္ရွိဖို႕လိုတယ္။ ဒါေတြရွိမွလြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္မယ္။ အဲ့လိုမရွိဘူး ဆိုရင္ဘယ္လိုရွိမလဲ။
ေမး။ ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္က အမ်ဳိးသားေရးေခါင္းေဆာင္၊
ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေတြ ကိုျပၿပီးေတာ့ မဲဆြယ္တာေတြရွိခဲ့ ဘူးတယ္။ ရွိလဲရွိပါတယ္။ဒီေပးပို႔ တဲ့စာထဲမွာလည္း ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ားရဲ႕ ပံုရိပ္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ အသံုးအေဆာင္မ်ား အသံုးျပဳမဲ ဆြယ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားေရးဆိုတဲ႕ အခ်က္တစ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ေရာခင္ဗ်။
ေျဖ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုတာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ပဲ။
ပါတီတစ္ခုပိုင္ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ ဘူး။ ဒီကေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အန္ကယ္တို႔ ေျပာတာရွိပါတယ္။မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္ေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္ေရးကို က်င့္သံုး တဲ့လူေတြအတြက္လည္း အက်ဳိးမ ရွိဘူး။ က်င့္သံုးခံတဲ့ပုဂၢိဳလ္အတြက္ လည္း အက်ဳိးမရွိဘူး။ ဒီမိုကေရစီ နည္းက် အမွားအမွန္ဆံုးျဖတ္သင့္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းဟာ တစ္မ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ အမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီး။ ဒီအမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို NLD ပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ႀကီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ အေဖျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ဆို ၿပီးေတာ့။ သူတို႔သာ ပိုင္တယ္ဆို တဲ့သေဘာမ်ဳိးအသံုးခ်တာဆိုရင္ ဒါဟာဘံုအမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ကို ေသြဖည္ရာေရာက္ပါတယ္။ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ျမင္တယ္။
ေမး။ လာမယ့္ႏိုဝင္ဘာလမွာေရြး ေကာက္ပြဲကလည္း က်င္းပ
မယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြအေနနဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကို အယံုအၾကည္မရွိဘူးလို႔ေျပာဆို ေနတာေတြရွိတယ္။ အဲ့ေတာ့လာ မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လိုပံုစံ မ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္ပါသလဲ။ လက္ရွိေရြး ေကာက္ပြဲေရာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ ႏိုင္ပါသလဲ။ေကာ္မရွင္ကေန ပါတီ တစ္ခုနဲ႕အစိုးရကို Supporting ေပးတဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္ေနမလား။
ေျဖ။ လြတ္လပ္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႕ ျပည္
ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သည္ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ သစၥာခံ (သို႕ မဟုတ္)ၾသဇာခံမျဖစ္ရဘူး။လံုး ဝလြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ျဖစ္ရ မယ္။ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ လက္ ထက္က ဦးတင္ေအးက်င္းပေပး ခဲ့တယ္ေလ။ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲ။ ဒီလိုက်င္းပေပးခဲ့လို႕ NLD ပါတီႏိုင္သြားတယ္။ဘက္မ လိုက္ဘူး။ ေကာ္မရွင္သည္ ပါတီ တစ္ခုရဲ႕ၾသဇာခံမျဖစ္သင္႕ဘူး။ ျဖစ္ ေနၿပီဆိုရင္ လြတ္လပ္မွ်တတဲ႕ ေရြး ေကာက္ပြဲမျဖစ္ဘူးဆိုေတာ႕ ဒီက ေန႕ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အေျခအေနက သံုးခုရွိတယ္ေပါ့ေလ။ နံပါတ္တစ္ အခ်က္က ေကာ္မရွင္ကို သမၼတ အစရွိသည္က ခန္႕အပ္တာမ်ဳိးေပါ႔။အႏိုင္ရတဲ႕ပါတီတစ္ခုက ေရြးခ်ယ္ ေပးရတာမ်ဳိး။ ဒါသည္ အေႏွာင္ အဖြဲ႕တစ္ခုရွိေနတယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ အခ်က္က ဘယ္လိုပဲ ပါတီတစ္ခု က ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရြး ခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ။ ဒီမိုကေရစီရွင္ သန္ထြန္းကားေရးအတြက္ လြတ္ လပ္တရားမွ်တတဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးကို ေကာ္မရွင္ကက်င္းပႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကားရွိရမယ္။ နံပါတ္သံုးက ေတာ့ အဲဒီလိုက်င္းပသြားႏိုင္မွသာ လွ်င္ ျပည္သူလူထုက မိမိတို႕ ကံ ၾကမၼာ၊မိမိတို႕လြတ္လပ္စြာဖန္တီး ေရးဆိုတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုက ေရစီကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ အန္ ကယ္တို႔က ျမင္ပါတယ္။
ေမး။ ကြၽန္ေတာ္ေမးျမန္းမႈနဲ႕ ပတ္ သက္ၿပီး ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္
တာရွိရင္ေျပာေပးပါခင္ဗ်။
ေျဖ။ ျဖည့္စြက္ေျပာလိုတာက ဒီ ကေန႕က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္
ပြဲဟာကိုဗစ္ေရာဂါႀကီးကို အင္မ တန္ရင္ဆိုင္ၿပီး က်င္းပရမယ့္ ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာလည္း လြတ္လပ္ ဖို႕လိုတယ္။တရားမွ်တဖို႕လိုတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ လိုအပ္တဲ့အကာ အကြယ္ေတြကို လိုအပ္တဲ့အဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႕ လုပ္ထားဖို႔လိုပါ တယ္။ ဥပမာတစ္ခုေပါ့။ တပ္မ ေတာ္မဲ႐ံုေတြကို အျပင္မွာလုပ္ၿပီ။ အဲ့ေတာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ မိသားစုေတြ မဲေပးဖို႕သြားတဲ့အခါမွာ လံုျခံဳေရး ကိုဘယ္ေလာက္လံုေလာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မလဲ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာ တာပါ။ ေနာက္တစ္ခု ပါတီေတြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတဲ့အခါမွာ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးႏိုင္ ေအာင္ဘယ္လိုဖန္တီးထားမလဲ။အဲ ဒါေတြကို ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူၿပီးႀကိဳ ၿပီးလုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။