images
UN
UN
တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားကိုပစ္ခ်ႏုိင္မည္႕ ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္အား စမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္
NG(Ref; USA Today) Thursday, 13 August 2020
အစၥေရးႏွင့္အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားကို ပစ္ခ်ႏိုင္မည့္ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္အား ေအာင္ျမင္စြာ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာနက ေဖာ္ ျပသည္။
အဆိုပါဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္အား Arrow ဒံုးခြင္းဒံုးမ်ားကို အေျခခံတည္ ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥေရး၏ဒံုးက်ည္နည္းပညာႏွင့္ အေမရိကန္၏ သံကြန္ျခာဒံုးခြင္းဒံုးနည္းပညာမ်ားကို ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ ကီလိုမီတာ ၅ဝဝ ေက်ာ္အကြာအေဝးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေထာက္လွမ္းကာ ပစ္ခ်ႏုိင္စြမ္းရွိသည္ဟု အတည္ ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံက အသံထက္ျမန္ေသာျမန္ႏႈန္းျဖင့္ ပစ္မွတ္ဆီ သို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ေသာတိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အစၥေရးႏွင့္အေမရိကန္တုိ႔သည္ ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္အား အဆင့္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွားစစ္တပ္တြင္ အသံုးျပဳ လ်က္ရွိေသာအသံထက္ျမန္သည့္တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားသည္ ႏ်ဴက လီးယားထိပ္ဖူးပါ တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။