images
UN
UN
ငါးကီလုိမီတာထက္ ပုိသြားခြင္႕မျပဳေသာ ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ခ်မွတ္
Sunday, 02 August 2020

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား ဆက္လက္ျမင့္မားေနျခင္းကုိ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ဗစ္တုိးရီး ယားျပည္နယ္အတြင္း၌ ေနထုိင္သူတုိင္း ေနအိမ္မွ ငါး ကီလုိမီတာအကြာ အေဝးထက္ ပုိမုိသြားလာမႈမျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေအဘီစီ သတင္းဌာနကေဖာ္ျပသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းမွစတင္ကာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္ႏွင့္ နယူးေဆာက္ေဝးျပည္နယ္မ်ားအတြင္း၌ သြား လာခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အျခားကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္းဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မဲလ္ဘုန္းတည္ရွိေနေသာ ဗစ္တုိးရီးယား ျပည္နယ္အတြင္း၌ ညမထြက္ရအမိန္႔ႏွင့္ ေနအိမ္မွ ငါးကီလုိမီတာထက္ ပုိေသာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္မျပဳသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံခ်မွတ္ကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးထိေတြ႕မႈ နည္းပါးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
NG (Ref; ABC)